سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی , 2011-10-18

عنوان : ( بهینه سازی اگزرژی - اقتصدی نیروگاه خورشیدی حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: هادی شادفر-دانشجو , حسین عجم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بهینه سازی اگزرژی اقتصادی سیکل نیروگاه خورشیدی حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرارگرفته است درکارحاضر پارامترهای مهمی که بربازده سیکل و انهدام اگزرژی اجزا سیکل موثر میب اشند شامل دما فشاربخار ورودی به توربین بازده توربین ها و پمپ ها و همچنین دمای خروجی کلکتور درنظر گرفته می شود با استفاده ازمعادلات بالانس اگزرژی برای اجزای سیکل مقدار انهدام اگزرژی برای هریک از اجزا سیکل بدست می آید و سپس با استفاده از بالانس هزینه برای اجزای سیکل هزینه واحد اگزرژی درنقاط مختلف سیکل بدست می آیند دراین تحقیق تابع هدفی به صورت مجموع هزینه مربوط به سرمایه گذاری اولیه و تعمیر و نگهداری و همچنینهزینه های مربوط به اگزرژی تخریب شده درنظر گرفته شده ست و به کمک الگوریتم ژنتیک کمینه می گردد تا پارامترهای طراحی بهینه گردد.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی اگزرژی اقتصادی, نیروگاه خورشیدی حرارتی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071498,
author = {هادی شادفر-دانشجو and عجم, حسین},
title = {بهینه سازی اگزرژی - اقتصدی نیروگاه خورشیدی حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی اگزرژی اقتصادی، نیروگاه خورشیدی حرارتی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی اگزرژی - اقتصدی نیروگاه خورشیدی حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A هادی شادفر-دانشجو
%A عجم, حسین
%J سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
%D 2011

[Download]