پژوهش های تاریخی ایران و اسلام, دوره (12), شماره (22), سال (2018-8) , صفحات (199-228)

عنوان : ( بازتاب فضای سیاسی - اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ جهانگشای نادری )

نویسندگان: اکرم ناصری , عباس سرافرازی , زهرا علیزاده بیرجندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب تاریخ جهانگشای نادری تألیف میرزا مهدی­خان استرآبادی یکی از مهم‌ترین منابع تاریخ­نگاری سلسله­ای عصر افشاریه است. نوشتار حاضر بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی می­کوشد که از طریق مطالعه شاخصه­های بینشی و روشی استرآبادی در نگارش تاریخ جهانگشای نادری، چگونگی بازتاب فضای سیاسی-اجتماعی حیات مورخ را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در قلمرو تاریخ­نگاری و نقد تاریخی توجه به بینش و روش مورخ امری ضروری است. بینش و روش در تاریخ­نگاری دو مقوله تفکیک‌ناپذیر و مرتبط با یکدیگرند. شناخت مورخ و اثر تاریخ­نگارانه­ی او مبنای شناخت زمانه­ اوست و فهم متون تاریخ­نگارانه در هر عصری مستلزم شناخت عناصر روشی و بینش حاکم بر متن تاریخی است. در واکاوی بینش استرآبادی در جهانگشا به گرایش­ها، باورها و تمایلات اثرگذار مورخ در چند محور مشیت گرایی، نخبه­گرایی، بینش­ مذهبی، اجتماعی و انتقادی پرداخته‌شده است. در بررسی روش استرآبادی در جهانگشا، مؤلفه­هایی که در مباحث روش­شناختی مدنظر قرار می­گیرد، نظیر ویژگی­های سبکی، منابع مورداستفاده مورخ و عواملی ازاین‌دست مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. دستاوردهای این پژوهش نشان می­دهد که در پیدایی و نگارش تاریخ جهانگشای نادری، عواملی چون بافت و موقعیت اجتماعی و سیاسی حیات استرآبادی و گرایش­های فردی مؤلف در کنار ویژگی­های زبانی در پرتو شرایط و موقعیت زمانه بر بینش و روش تاریخ­نگارانه­ی متون این عصر تأثیر گذارده است.

کلمات کلیدی

, میرزامهدی خان استرآبادی؛ تاریخ جهانگشای نادری؛ حیات سیاسی, اجتماعی؛ بینش؛ روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071512,
author = {ناصری, اکرم and سرافرازی, عباس and زهرا علیزاده بیرجندی},
title = {بازتاب فضای سیاسی - اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ جهانگشای نادری},
journal = {پژوهش های تاریخی ایران و اسلام},
year = {2018},
volume = {12},
number = {22},
month = {August},
issn = {2345-2099},
pages = {199--228},
numpages = {29},
keywords = {میرزامهدی خان استرآبادی؛ تاریخ جهانگشای نادری؛ حیات سیاسی-اجتماعی؛ بینش؛ روش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب فضای سیاسی - اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ جهانگشای نادری
%A ناصری, اکرم
%A سرافرازی, عباس
%A زهرا علیزاده بیرجندی
%J پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
%@ 2345-2099
%D 2018

[Download]