پژوهش نامه روانشناسی مثبت, دوره (4), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (63-78)

عنوان : ( پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان ه )

نویسندگان: حامد محمدی شهرودی , فریبرز رحیم نیا , غلامرضا ملک زاده , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاب آوری سازمانی، پیامدهای تاب آوری، خانواده پیامدهای پیش بینی شده، نظریۀ داده بنیاد

کلمات کلیدی

, تاب آوری سازمانی, پیامدهای تاب آوری, خانواده پیامدهای پیش بینی شده, نظریۀ داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071523,
author = {محمدی شهرودی, حامد and رحیم نیا , فریبرز and ملک زاده, غلامرضا and خوراکیان, علیرضا},
title = {پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان ه},
journal = {پژوهش نامه روانشناسی مثبت},
year = {2018},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2476-4248},
pages = {63--78},
numpages = {15},
keywords = {تاب آوری سازمانی، پیامدهای تاب آوری، خانواده پیامدهای پیش بینی شده، نظریۀ داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان ه
%A محمدی شهرودی, حامد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ملک زاده, غلامرضا
%A خوراکیان, علیرضا
%J پژوهش نامه روانشناسی مثبت
%@ 2476-4248
%D 2018

[Download]