اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی , 2018-09-05

عنوان : ( بررسی میزان حذفیات لاشه های طیور و علل آن در کشتارگاههای صنعتی استان آذربایجان غربی در سال های 94 تا 96 و مقایسه آن با ارزیابی های سال های 85 تا 93 )

نویسندگان: , ابوالفضل غنی ئی , , , , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوشت طیور به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده پروتئین حیوانی مورد نیاز بشر محسوب می شود. موارد متعددی از بیماری های عفونی و غیرعفونی در گله های طیور گزارش می شود که به عنوان یک تهدید بالقوه برای بهداشت جوامع انسانی نیز مطرح می گردد. از این رو کشتارگاه ها نقش مهمی را در پایش بیماری ها ایفا می کنند به طوری که هر یک از تغییرات پاتولوژیک مشاهده شده ممکن است گویای بیماری خاصی باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم سلامت جوامع انسانی را به خطر می اندازد هدف از این بررسی تعیین علل عمده حذف لاشه های طیور گوشتی در کشتارگاههای استان آدربایجان غربی طی سال های 94 تا 96 و مقایسه آن با مطالعات قبلی می باشد. در طی دو سال اخیر میزان مرغ گوشتی کشتار شده 42844472 قطعه بوده است که از این تعداد 98543 قطعه مرغ گوشتی با 23/% از کل کشتار به علل مختلف حذف و ضبط گردیده است. سپتی سمی (21%)، پریتونیت (17%)، بیماری تنفسی (11%) و سل 03/% از دلایل اصلی حذف لاشه در کشتارگاه بود که همگی نسبت به ارزیابی های قبلی دچار یک روند کاهشی شده بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که از کل لاشه های ضبطی بیشترین موارد حذفی را لاشه های سپتی سمی و پریتونیت تشکیل می دهند که از عواقب بیماری های عفونی طیور هستند. گاهی این عوامل عفونی قابل سرایت به انسان نیز می باشند. در سال های اخیر با افزایش اطلاع رسانی و برنامه ریزی های مختلف جهت پیشگیری میزان آلودگی لاشه های طیور کاهش یافته که در واقع یک قدم مثبت در جهت ارتقا سلامت جامعه است

کلمات کلیدی

, بیماری زئونوز, کشتارگاه طیور, گوشت مرغ, لاشه ضبطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071545,
author = { and غنی ئی, ابوالفضل and and and and },
title = {بررسی میزان حذفیات لاشه های طیور و علل آن در کشتارگاههای صنعتی استان آذربایجان غربی در سال های 94 تا 96 و مقایسه آن با ارزیابی های سال های 85 تا 93},
booktitle = {اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی},
year = {2018},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {بیماری زئونوز، کشتارگاه طیور، گوشت مرغ، لاشه ضبطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان حذفیات لاشه های طیور و علل آن در کشتارگاههای صنعتی استان آذربایجان غربی در سال های 94 تا 96 و مقایسه آن با ارزیابی های سال های 85 تا 93
%A
%A غنی ئی, ابوالفضل
%A
%A
%A
%A
%J اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی
%D 2018

[Download]