کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی , 2019-03-16

عنوان : ( بررسی تحلیلی دیدگاههای اندیشمندان اسلامی درباره مشیت و اراده براساس مبانی حکمت متعالیه )

نویسندگان: محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل فقدان مرزبندی مشخص میان دو صفت مشیت و اراده از سوی متکلمین و فلاسفه اسلامی، نگارنده در این جستار، ضمن سیری اجمالی در مهم‌ترین دیدگاههای متکلمان و فیلسوفان اسلامی، تلاش نموده است تا تحلیل عقلی جدیدی از دو صفت اراده و مشیت و رابطه آن دو با دیگر صفات ذاتی، براساس مبانی حکمت متعالیه ارائه دهد. یکسان انگاری میان مشیت و اراده از سوی متکلمان و فلاسفه اسلامی، در حالی است که در روایات اسلامی میان این دو صفت، گونه‌ای دوگانگی به چشم می‌خورد. همچنین درباره ذاتی یا فعلی بودن صفت اراده در خداوند متعال، به پیروی از برخی اندیشمندان اسلامی، این نتیجه به دست آمده است که براساس دو اعتبار، می‌توان اراده خداوند متعال را هم صفت ذات و هم صفت فعل دانست و در همین راستا، میان دو رهیافت عقلی و نقلی، جمع نمود.

کلمات کلیدی

, مشیت, اراده, صفت ذات, صفت فعل, اصل ظهور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071547,
author = {وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی},
title = {بررسی تحلیلی دیدگاههای اندیشمندان اسلامی درباره مشیت و اراده براساس مبانی حکمت متعالیه},
booktitle = {کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {مشیت، اراده، صفت ذات، صفت فعل، اصل ظهور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلی دیدگاههای اندیشمندان اسلامی درباره مشیت و اراده براساس مبانی حکمت متعالیه
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%J کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی
%D 2019

[Download]