تحقیقات فرهنگی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (1-28)

عنوان : ( روند تغییرات گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان غیربومی ‌دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مجید فولادیان , M. Dayyari , راضیه ظهوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان غیربومی دانشگاه فردوسی است.‌ دانشجویان غیربومی ‌به‌دلیل داشتن شرایط خاص، روند متفاوتی را در ترم‌های‌ مختلف در مورد گذران اوقات فراغت، تجربه می‌کنند. ‌ورود به فضای جدید و در اغلب موارد، تجربۀ جدید زندگی در یک کلان‌شهر، افراد را با انواع متفاوتی از شیوه‌های گذران اوقات فراغت آشنا می‌کند.‌ درواقع، یک دانشجوی غیربومی‌، پس از ورود به شهر محل تحصیل، اوقات فراغت خود را با دوستان خود شریک می‌شود و خانواده، نقش بسیار اندکی در گذران اوقات فراغت وی ایفا می‌کند. ‌آزادی عمل بیشتر، داشتن زمان فراغت بیشتر، آشنایی با دوستان جدید، آشنایی با شیوه‌های متفاوت گذران اوقات فراغت در یک کلان‌شهر، فرصت آشنایی با جنس مخالف، و بسیاری دیگر از موارد، موجب تفاوت‌های‌ گسترده‌ای در شیوۀ گذران اوقات فراغت دانشجویان غیربومی ‌می‌شود. ‌روش انجام این پژوهش، کیفی بوده است؛ به‌این‌ترتیب که ‌با 40 نفر از دانشجویان غیربومی، ‌مصاحبۀ عمیق فردی انجام شده و درنهایت، با رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه‌ها‌ در سه مرحله، کدگذاری و درنهایت، تحلیل شده‌اند. ‌یکی از مهم‌ترین نتایج این پژوهش، کاهش زمان فراغت در ترم‌های‌ پایانی است.‌ همچنین، شیوۀ گذران اوقات فراغت دانشجویان غیربومی‌ در ترم‌های‌ پایانی، تفاوت‌هایی دارد که در قسمت یافته‌ها‌ مطرح و بررسی شده است.‌ به‌طورکلی، فعالیت در شبکه‌های‌ اجتماعی، ارتباط با جنس مخالف، خیابان‌گردی و رفتن به پارک، از مهم‌ترین فعالیت‌های‌ فراغتی دانشجویان است.‌ بیش از بیست نوع از شیوه‌های گذران اوقات فراغت (براساس مصاحبه‌های‌ انجام‌شده) در طول مقاله شرح داده شده است.‌

کلمات کلیدی

دانشجویان غیربومی‌؛ اوقات فراغت؛ خیابان‌گردی؛ رابطه با جنس مخالف؛ شبکه‌های‌ اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071561,
author = {فولادیان, مجید and M. Dayyari and ظهوری, راضیه},
title = {روند تغییرات گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان غیربومی ‌دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {تحقیقات فرهنگی ایران},
year = {2018},
volume = {11},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-1847},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {دانشجویان غیربومی‌؛ اوقات فراغت؛ خیابان‌گردی؛ رابطه با جنس مخالف؛ شبکه‌های‌ اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روند تغییرات گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان غیربومی ‌دانشگاه فردوسی مشهد
%A فولادیان, مجید
%A M. Dayyari
%A ظهوری, راضیه
%J تحقیقات فرهنگی ایران
%@ 2008-1847
%D 2018

[Download]