یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت , 2017-12-14

عنوان : ( تنبلی اجتماعی، مانع پیشرفت جامعه ایرانی، گنگره ملی پیشگامان پیشرفت )

نویسندگان: مجید فولادیان , زینب السادات فاطمی امین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عللی که برای عقب افتادگی جامعه ایرانی تا قبل از انقلاب 57 و حتی بعد از آن، توسط روشنفکران و متفکران جامعه ما ذکر شده متفاوت است. بعضی وجود دشمن خارجی را دلیل اصلی دانسته اند، گروهی سیستم سلطنت، دسته ای تکثر دولت و نبود دولت، عده ای وجود نفت، برخی موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی کشور، جمعی بی سوادی مردم و بعضی هم دین اسلام را علت اساسی معرفی کرده اند . موضوعی که در متن تمام این نظرات نسبت به علل گرفتاری های ایرانیان به خوبی ملاحظه می شود این است که همه می خواهند عوامل و علل خارجی را مقصر معرفی کنند، و در حقیقت، کمتر کسی می خواهد حتی برای یک لحظه هم که شده نظرش را به خود ایرانیان و خلقیات فرد فرد ساکنان این مملکت معطوف کند و یا لااقل این فرضیه را به ذهن بیاورد که شاید تمام گناهان به گردن دیگران نباشد. در این مقاله سعی داریم یکی از خلقیات منفی ایرانیان، یعنی «تنبلی اجتماعی» را به عنوان یکی از عوامل ممکن عقب ماندگی ایران و همچنین عدم تحقق الگوی کار اسلامی مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا سه پرسش اساسی قابل طرح است؛ پرسش اول اینکه آیا تنبلی یکی از خلقیات منفی ایرانیان است؟ یعنی اینکه آیا ایرانیان تنبل هستند؟ پرسش دوم آنکه تنبلی و تنبلی اجتماعی چیست؟ و پرسش سوم حاکی از آن است که تنبلی چه پیامدهای منفی برای جامعه در بر دارد؟ در فرایند پاسخ سوالات فوق ابتدا نشان دادیم که تنبلی یکی از خلقیات منفی موجود در ایرانیان است و سپس ابعاد نظری تنبلی را مشخص کرده و پیامدهای منفی آنرا از جمله تقابل با پیشرفت ایران را نشان دادیم. بر مطالب عنوان شده در این مقاله می توان نتیجه گیری کرد که این آفت اجتماعی و فرهنگی مسلما ضربه ای مهلک را به ایران پیشرفته زده است.

کلمات کلیدی

, تنبلی اجتماعی, سفرنامه های فرنگیان, خلقیات منفی, پیشرفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071567,
author = {فولادیان, مجید and فاطمی امین, زینب السادات},
title = {تنبلی اجتماعی، مانع پیشرفت جامعه ایرانی، گنگره ملی پیشگامان پیشرفت},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنبلی اجتماعی، سفرنامه های فرنگیان، خلقیات منفی، پیشرفت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنبلی اجتماعی، مانع پیشرفت جامعه ایرانی، گنگره ملی پیشگامان پیشرفت
%A فولادیان, مجید
%A فاطمی امین, زینب السادات
%J یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
%D 2017

[Download]