سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران , 2018-06-20

عنوان : ( بررسی و تحلیل شبکه مشکلات افراد دارای اختلال هویت جنسی )

نویسندگان: مجید فولادیان , زهرا برادران کاشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول بیست سال اخیر، علاقه مندی به ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن افزایش چشمگیری یافته است و بهبود عملکرد روزانه و کیفیت زندگی بیماران ، به صورت یک هدف درآمده است. با توجه به اینکه در ایران به بررسی کیفیت زندگی تبدل خواهان جنسیتی پس از عمل پرداخته نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت از مرد به زن و زن به مرد و عوامل فردی مرتبط با آن در مشهد انجام شد. با توجه به اینکه تعیین چگونگی کیفیت زندگی زنان مبتلا به انواع بیماری ها از جمله بیماران اختلال هویت جنسی مهم می باشد و از آنجایی که انتظار می رود این بیماران بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت، در جامعه مانند یک زن یا مرد سالم زندگی کنند، بنابراین تعیین کیفیت زندگی زنان و مردان تبدل خواه جنسی بسیار مهم است.

کلمات کلیدی

, هویت جنسی, تغییر جنسیت, تراجنسی, کیفیت زندگی, بحران هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071571,
author = {فولادیان, مجید and برادران کاشانی, زهرا},
title = {بررسی و تحلیل شبکه مشکلات افراد دارای اختلال هویت جنسی},
booktitle = {سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هویت جنسی، تغییر جنسیت، تراجنسی، کیفیت زندگی، بحران هویت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل شبکه مشکلات افراد دارای اختلال هویت جنسی
%A فولادیان, مجید
%A برادران کاشانی, زهرا
%J سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران
%D 2018

[Download]