مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (143-161)

عنوان : ( تحلیل خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در استفاده از آرتیکل‌های زبان فرانسه )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , سارا جوانمردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آرتیکل یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در زبان فرانسه است. در روند یادگیری زبان فرانسه، این عنصر پویا و پیچیده به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی زبان‌آموزان فارسی‌زبان مطرح می‌شود، چرا آرتیکل‌ها در زبان فارسی، به همان شکل و ساختاری زبان فرانسه وجود ندارند. بنابراین با استفاده از روش تجربی، پرسش‌نامه‌هایی به‌منظور ارزیابی توانایی زبان‌آموزان ایرانی در کاربرد آرتیکل فرانسه، در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تهیه و در اختیار زبان‌آموزان قرار گرفت تا بتوان به این سؤال پاسخ داد که مهم‌ترین موارد خطا در استفاده از آرتیکل‌ها کدام‌اند و راه‌های مقابله با این خطاها چیست؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بیش‌ترین موارد خطا در کاربرد آرتیکل‌ها ناشی از تأثیر منفی زبان مادری و گاه ناشی از تداخل زبان مادری با زبان خارجی مقصد است. همچنین ممکن است، زبان‌آموز به‌دلیل آشنا نبودن با قواعد یا بی‌اطلاعی از برخی نکات دستوری مرتکب خطا شود.

کلمات کلیدی

, تحلیل خطای زبان آموزان, آموزش زبان, آرتیکل, زبان فرانسه, زبان شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071582,
author = {فارسیان, محمدرضا and جوانمردی, سارا},
title = {تحلیل خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در استفاده از آرتیکل‌های زبان فرانسه},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2018},
volume = {50},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-5202},
pages = {143--161},
numpages = {18},
keywords = {تحلیل خطای زبان آموزان، آموزش زبان، آرتیکل، زبان فرانسه، زبان شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در استفاده از آرتیکل‌های زبان فرانسه
%A فارسیان, محمدرضا
%A جوانمردی, سارا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2018

[Download]