زبان پژوهی, سال (2018-8)

عنوان : ( بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی )

نویسندگان: الهام اخلاقی باقوجری , شهلا شریفی , علی ایزانلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان از آن جهت جالب توجه است که تنها عده معدودی درک واقعی از دانش زبان خود دارند، درحالی‌که هر کس زبان خاصی را می‌داند و استفاده می‌کند. برای رسیدن به این درک زبانی، شفاهی‌سازی روایت بین دو گروه کودکان و بزرگسالان مؤنث مقایسه شده است. 80 شرکت‌کننده، فیلم بدون کلام و جهانی گلابی (چیف، 1980) را بازگو کردند. پس از پیاده‌سازی، داده‌ها از نظر رویدادهای حرکتی مطرح شده در تالمی (2000) مورد مقایسه و تحلیل‌های آماری قرار گرفتند. فعل یا رویداد حرکتی وضعیتی است که در آن حرکت یا ایستایی رخ می‌دهد. بر اساس نتایج حاصل از این تحلیل، دو گروه تفاوت معناداری در استفاده از افعال حرکتی انتقالی نداشتند، اما در استفاده از افعال حرکتی خودشامل تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد. دلیل عمده شباهت کاربرد، بسامد بالای افعال حرکتی انتقالی و مرکزی بودن این افعال در مجموع افعال زبان فارسی است. اما از آن‌جا که افعال حرکتی خودشامل از نظر کاربرد نسبت به افعال حرکتی انتقالی بیشتر در حاشیه قرار دارند، تنوع زبانی و در نتیجه تفاوت بین دو گروه دیده می‌شود

کلمات کلیدی

روایت؛ رویدادهای حرکتی؛ داستان گلابی؛ افعال حرکتی خود شامل؛ افعال حرکتی انتقالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071584,
author = {اخلاقی باقوجری, الهام and شریفی, شهلا and ایزانلو, علی},
title = {بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2018},
month = {August},
issn = {2008-8833},
keywords = {روایت؛ رویدادهای حرکتی؛ داستان گلابی؛ افعال حرکتی خود شامل؛ افعال حرکتی انتقالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی
%A اخلاقی باقوجری, الهام
%A شریفی, شهلا
%A ایزانلو, علی
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2018

[Download]