زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (10), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (151-169)

عنوان : ( بررسی نشانه تاکید در گویش های فارسی خراسان )

نویسندگان: شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی نشانه تأکید در برخی گویشهای فارسی خراسان پرداخته می شود. گویش های بررسی شده از هر سه استان یعنی شمال، رضوی و جنوبی انتخاب شده اند و داده های مورد بررسی عمدتا از طریق گویشوران و در برخی موارد از پایان نامه های نگارش شده در خصوص این گویش ها گرداوری شده اند.

کلمات کلیدی

, گویش های فارسی خراسان, نشانه تأکید, نشانه متممی, ضمیر موصولی, گویش های ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071593,
author = {شریفی, شهلا and نرجس بانو صبوری},
title = {بررسی نشانه تاکید در گویش های فارسی خراسان},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {151--169},
numpages = {18},
keywords = {گویش های فارسی خراسان، نشانه تأکید، نشانه متممی، ضمیر موصولی، گویش های ایرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نشانه تاکید در گویش های فارسی خراسان
%A شریفی, شهلا
%A نرجس بانو صبوری
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2018

[Download]