پنجمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته , 2018-10-10

عنوان : ( ارزیابی فنی و اقتصادی احداث پایلوت نیمه صنعتی تولید گازهای مرجع جهت استانداردسازی تجهیزات گازسوز )

نویسندگان: امیرمحمد سعیدی , علی نعمتی زاده , حسینعلی اخلاقی امیری , اباذر آباده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمامی گازهای مرجع مورد نیاز کشور جهت انجام تست استاندارد و برچسب انرژی لوازم گاز سوز، وارداتی می باشند. ارزیابی فنی و اقتصادی تولید این گازها در کشور، موضوعی است که مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران بوده و در این مقاله به آن پرداخته شده است. در ابتدا جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از واحدهای مصرف کنندۀ گازهای مرجع و ارزیابی میزان مصرف فعلی و مصرف واقعی در صورت پیاده سازی کامل پروسه استاندارد کشور انجام گرفت. سپس روشهای فنی خالص سازی متان به عنوان پرمصرف ترین گاز مرجع مورد استفاده و نیز ارزیابی اقتصادی ایجاد واحد خالص سازی انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر اقتصادی بودن ایجاد واحد کرایوژنیک جانبی در کنار یک واحد موجود در پتروشیمی های کشور است. نرخ بازگشت سرمایه این روش در شرایط تولید روزانه 02222 کپسول متان خالص در سال حدود 91 درصد می باشد.

کلمات کلیدی

, گاز مرجع, استاندارد, ارزیابی فنی, ارزیابی اقتصادی, روش کرایوژنیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071605,
author = {سعیدی, امیرمحمد and نعمتی زاده, علی and اخلاقی امیری, حسینعلی and اباذر آباده},
title = {ارزیابی فنی و اقتصادی احداث پایلوت نیمه صنعتی تولید گازهای مرجع جهت استانداردسازی تجهیزات گازسوز},
booktitle = {پنجمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته},
year = {2018},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گاز مرجع، استاندارد، ارزیابی فنی، ارزیابی اقتصادی، روش کرایوژنیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فنی و اقتصادی احداث پایلوت نیمه صنعتی تولید گازهای مرجع جهت استانداردسازی تجهیزات گازسوز
%A سعیدی, امیرمحمد
%A نعمتی زاده, علی
%A اخلاقی امیری, حسینعلی
%A اباذر آباده
%J پنجمین همایش ملی نفت، گاز ، پتروشیمی و صنایع وابسته
%D 2018

[Download]