چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2018-10-24

عنوان : ( زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازند آیتامیر و بخش تحتانی-میانی سازند آبدراز بر اساس روزن داران شناور در برش الگو شرق حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: ندا درافشان , محمد وحیدی نیا , میثم شفیعی اردستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازند آیتامیر و بخش تحتانی تا میانی سازند آبدراز در برش الگو (گردنه مزدوران)، بخش شرق حوضه رسوبی کپه داغ (شمال شرق ایران)، بر مبنای روزن داران شناور مورد بررسی قرار گرفته است. ضخامت کلی برش مورد مطالعه 556 متر شامل 202 متر نهشته های بخش فوقانی سازند آیتامیر شیل و مارل با میان لایه های گلوکونیتی به رنگ خاکستری روشن و 356 متر نهشته های بخش تحتانی- میانی سازند آبدراز مارل و شیل نخودی روشن به همراه سه میان لایه سنگ آهک گل سفیدی و به رنگ نخودی روشن می باشد. از این ضخامت تعداد 155 نمونه بصورت سیستماتیک برداشت شده، تعداد 75 گونه روزن دار شناور متعلق به 19 جنس در قالب 5 بایوزون به ترتیب ذیل مورد شناسایی قرار گرفته است. 1) Rotalipora cushmani Total Range Zone 2) Helvetoglobotruncana helvetica Total Range Zone 3) Marginotruncana sigali- Dicarinella primitiva Partial Range Zone 4) Dicarinella concavata Interval Zone 5) Dicarinella asymetrica Total Range Zone بر اساس این تحقیق سن بخش فوقانی سازند آیتامیر سنومانین میانی- پسین و بخش تحتانی- میانی سازند آبدراز تورونین میانی – سانتونین میانی می باشد.

کلمات کلیدی

, شرق حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آیتامیر, سازند آبدراز, زیست چینه نگاری, روزن داران شناور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071609,
author = {درافشان, ندا and وحیدی نیا, محمد and میثم شفیعی اردستانی},
title = {زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازند آیتامیر و بخش تحتانی-میانی سازند آبدراز بر اساس روزن داران شناور در برش الگو شرق حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2018},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {شرق حوضه رسوبی کپه داغ، سازند آیتامیر، سازند آبدراز، زیست چینه نگاری، روزن داران شناور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازند آیتامیر و بخش تحتانی-میانی سازند آبدراز بر اساس روزن داران شناور در برش الگو شرق حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران
%A درافشان, ندا
%A وحیدی نیا, محمد
%A میثم شفیعی اردستانی
%J چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2018

[Download]