دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2018-12-11

عنوان : ( تاثیرپذیری پیشرفت اقتصادی و فرهنگی بر تقاضای کالای ایرانی کم دوام و پردوام از روش کیفی گروه کانونی -مطالعه موردی لوازم التحریر و لوازم خانگی- )

نویسندگان: وحید ارشدی , جواد نوبخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین نشانه های پیشرفت اقتصادی یک جامعه، انگیزه مردم در سطح داخل برای خرید کالای ملی نسبت به کالای مشابه وارداتی از سایر کشورهاست. با توجه به شرایط اقتصادی ایران، گرایش مردم به تولید ثروت ملی و مصرف آن در داخل کشور می‌تواند محرک اشتغال و رشد اقتصادی کشور شود. در این مقاله با روش گروه کانونی تلاش شده است تا مؤلفه های تاثیر گذار پیشرفت اقتصادی و فرهنگی بر تقاضای کالای ایرانی استخراج شود. یافته های پژوهش بیانگر اینست که نسبت قیمت به کیفیت؛کارایی ؛تعهد و ضمانت محصول؛تجربه‌ی دیگران؛عمر بیشتر محصولات خارجی-معمولا-؛ عدم اطمینان به کالای داخلی؛ احساس هویت و عادت به کالای خارجی و تنوع در طرح و رنگ-ظاهر کالا - از عوامل مؤثر بر رجحان کالای خارجی بر ایرانی است. همچنین ترجیح ندادن کالای خارجی بر ایرانی به علت کمک به اشتغال کشور؛ کمک به ارتقاء کیفیت و پیروی از امر و کلام رهبری دانسته شده است.

کلمات کلیدی

, حمایت از کالای ایرانی, پیشرفت اقتصادی, فرهنگی, گروه کانونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071626,
author = {ارشدی, وحید and جواد نوبخت},
title = {تاثیرپذیری پیشرفت اقتصادی و فرهنگی بر تقاضای کالای ایرانی کم دوام و پردوام از روش کیفی گروه کانونی -مطالعه موردی لوازم التحریر و لوازم خانگی-},
booktitle = {دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حمایت از کالای ایرانی، پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، گروه کانونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرپذیری پیشرفت اقتصادی و فرهنگی بر تقاضای کالای ایرانی کم دوام و پردوام از روش کیفی گروه کانونی -مطالعه موردی لوازم التحریر و لوازم خانگی-
%A ارشدی, وحید
%A جواد نوبخت
%J دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2018

[Download]