علوم قرآن و حدیث, دوره (50), شماره (101), سال (2019-1) , صفحات (121-140)

عنوان : ( معناشناختی (معنایابی) اصطلاح شیخ بر محور دانش جرح و تعدیل )

نویسندگان: طیبه عمارلو , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروری بر علم رجال و سیر تکامل دانش جرح و تعدیل، از ارزیابی حدیث بر سبیل نقد راویان موجود در زنجیره اسانید سخن می‌گوید که به همین منظور برای اعتباریابی هر یک از راویان، الفاظ و اصطلاحات ویژه‌ای را پدید آوردند تا با بهره‌گیری از آن‌ها، میزان اعتبار نقل راوی را تعیین کنند. لیکن نزد رجال شناسان، بر سر معنا و دلالت برخی از آن‌ها، اختلاف نظرهایی پدید آمده که مطالعات معنایی و بازنگری در معنا و تحلیل دلالی این اصطلاحات را با نگاهی نو به بررسی‌های سندی، روشی کارآمد گردانیده است. رویکرد اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی مرتبه و درجه اصطلاح «شیخ» است که درباره وجوه دلالی آن بر توثیق و یا مدح در میان نظریه پردازان، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است تا بلکه بتوانیم ضمن نزدیک کردن آراء مختلف به هم، حدود معنای دلالی آن در مراتب و درجات مختلف جرح و تعدیل تبیین و شدّت و ضعف معنای آن را کشف و به ترسیم بنشینیم.

کلمات کلیدی

, علم رجال, جرح و تعدیل, شیخ, دلالت, مرتبه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071644,
author = {عمارلو, طیبه and جلالی, مهدی},
title = {معناشناختی (معنایابی) اصطلاح شیخ بر محور دانش جرح و تعدیل},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2019},
volume = {50},
number = {101},
month = {January},
issn = {2008-9120},
pages = {121--140},
numpages = {19},
keywords = {علم رجال، جرح و تعدیل، شیخ، دلالت، مرتبه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معناشناختی (معنایابی) اصطلاح شیخ بر محور دانش جرح و تعدیل
%A عمارلو, طیبه
%A جلالی, مهدی
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2019

[Download]