پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14

عنوان : ( چالشهای زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , حسین صحابی , سیدحسین محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم تولیدی و صادراتی محصولات کشاورزی برای کشورهای تولیدکننده آن، نقش مهمی درآمدارزی کشورها دارا میباشد. روند رو به رشد سهم تولید و صادرات زعفران از یک سو و ایجاد درآمد و اشتغالزایی برای روستائیان از سوی دیگر، لزوم توجه به این محصول را دو چندان میکند. اگرچه، سهم ایران از تولید زعفران بیش از 90 درصد است، اما سهم آن از ارزش تجارت جهانی بازار این محصول کمتر از 5 درصد است. این مسئله لزوم توجه به فرآیند زنجیره ارزش این محصول را بیش از پیش نمایان میکند. این پژوهش بر آن است تا به بررسی چالشهای زنجیره ارزش زعفران در بازارهای صادراتی بپردازد. آمار و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه حضوری با 25 نفر از صادرکنندگان بخش خصوصی و کارشناسان بخش دولتی در استان خراسان رضوی به دست آمده است. نتایج مطالعه نشان داد عدم توانایی در قیمتگذاری زعفران در بازارهای خارجی، عدم توجه به مصارف مختلف زعفران متناسب با بازارهای هدف، شناخته نبودن برند ایرانی در بازارهای جهانی و سهم کم ایران از ارزشافزوده حاصل از فرآوری این محصول که همگی حلقههای مفقود زنجیره ارزش زعفران هستند، سبب کاهش سهم ایران از ارزش جهانی بازار زعفران شده است.

کلمات کلیدی

, زعفران, زنجیره ارزش, تجارت جهانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071656,
author = {کرباسی, علی رضا and حسین صحابی and محمدزاده, سیدحسین},
title = {چالشهای زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی زعفران},
year = {2018},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {زعفران، زنجیره ارزش، تجارت جهانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالشهای زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی
%A کرباسی, علی رضا
%A حسین صحابی
%A محمدزاده, سیدحسین
%J پنجمین همایش ملی زعفران
%D 2018

[Download]