طب سنتی اسلام و ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (20-27)

عنوان : ( بررسی شاخص های فیزیولوژیک در مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلف )

نویسندگان: سعید واحدی , میلاد راحتی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله بررسی شاخص های فیزیولوژیک در مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلف

کلمات کلیدی

, شاخص های فیزیولوژیک , مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071660,
author = {واحدی, سعید and راحتی, میلاد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and فتحی, مهرداد},
title = {بررسی شاخص های فیزیولوژیک در مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلف},
journal = {طب سنتی اسلام و ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {1658-2322},
pages = {20--27},
numpages = {7},
keywords = {شاخص های فیزیولوژیک ،مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخص های فیزیولوژیک در مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلف
%A واحدی, سعید
%A راحتی, میلاد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A فتحی, مهرداد
%J طب سنتی اسلام و ایران
%@ 1658-2322
%D 2018

[Download]