فقه پزشکی, دوره (9), شماره (32), سال (2018-10) , صفحات (71-86)

عنوان : ( امکان سنجی فقهی تولید فرآورده حلال از اجزای حرام؛ بررسی موردی: خون )

نویسندگان: سید مصطفی اختراعی طوسی , حسین ناصری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش جمعیت و نیاز گسترده بشر به تنوع محصولات غذایی، دارو و درمان و همزمان با عصر تکنولوژی، گسترش صنایع غذایی در تولید محصولات فرآوری شده به جای محصولات به روش سنتی و ارگانیک، رعایت ضوابط و استانداردهای کیفیت محصولات را از اهمیت فزونتری برخوردار کرده است. از طرفی ضوابط شرعی همچون حلیت و حرمت در محصولات خوراکی امری است که انسانهای شریعتمدار مسلمان را به حساسیت برانگاشته و بر لزوم تحفظ بر آن واداشته است. به تبع، با صنعتی شدن فرآیندهای تولیدی در امر غذا، احتمال این وجود دارد که در محصول تولیدی مقادیری از اجزای حرام وجود داشته باشد که این امر می تواند حلیت آن را تحت تأثیر خود قرار دهد. این پژوهش با کاوش در ادله فقهی مربوط به مناط و ملاک حرمت و حلیت اجزای حرام حیوانات، ابتدا به معرفی این اجزا و مصادیق حرام و حلال حیوانات پرداخته، سپس به دنبال بررسی امکان جواز یا عدم جواز استفاده از فرآورده های تولیدی، با اطمینان بر اختلاط با حرام بوده است.

کلمات کلیدی

فرآورده حلال؛ فرآورده حرام؛ استحاله؛ استهلاک؛ تبدل موضوع؛ خون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071722,
author = {سید مصطفی اختراعی طوسی and ناصری مقدم, حسین},
title = {امکان سنجی فقهی تولید فرآورده حلال از اجزای حرام؛ بررسی موردی: خون},
journal = {فقه پزشکی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {32},
month = {October},
issn = {2008-8620},
pages = {71--86},
numpages = {15},
keywords = {فرآورده حلال؛ فرآورده حرام؛ استحاله؛ استهلاک؛ تبدل موضوع؛ خون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی فقهی تولید فرآورده حلال از اجزای حرام؛ بررسی موردی: خون
%A سید مصطفی اختراعی طوسی
%A ناصری مقدم, حسین
%J فقه پزشکی
%@ 2008-8620
%D 2018

[Download]