IMAT 2018 , 2018-10-09

عنوان : ( بررسی رفتار سایشی کامپوزیت - ZrO2) ODS ( Ni تولید شده به روش SPS )

نویسندگان: زهرا فتاحی , سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , لیلا مؤمنی کنگرشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کامپوزیت‌ها مواد پیشرفته‌ای هستند که به دلیل خواص مکانیکی منحصر به فرد خود، کاربرد روز‌افزونی در صنایع مختلف دارند. کامپوزیت‌های زمینه فلزی مزایای فراوانی نسبت به آلیاژها داشته که بخشی از این برتری‌ها عبارتند ‌از: ضریب مخصوص بالاتر، استحکام بیش‌تر، خصوصیات بهتر در دماهای بالاتر، ضریب انبساط حرارتی کم‌تر و مقاومت بیش‌تر در برابر سایش. به دلیل داشتن همین مشخصات و برتری‌ها کامپوزیت‌های زمینه فلزی برای طیف گسترده‌ای از کاربرد‌ها مورد توجه می‌باشند. در تحقیق حاضر کامپوزیت ODS (Ni-ZrO2) با درصدهای مختلف اکسید زیرکونیم به روش SPS که یکی از روش‌های تف‌جوشی پودرهای فلزی است تولید شده است. ریزساختار کامپوزیت‌های تولید شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش سایش به روش پین روی دیسک دوار در دمای اتاق و در اتمسفر محیط انجام شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که حضور ذرات اکسید زیرکونیم تا حد مشخصی (15 درصد وزنی) از توزیع یکنواختی برخوردار بوده که حضورشان به عنوان فاز تقویت‌کننده باعث افزایش مقاومت به سایش نمونه کامپوزیتی نسبت به آلیاژ Cr 20%- Niخالص می‌گردد ولی با افزایش میزان تقویت‌کننده، مقاومت به سایش نمونه‌ها کاهش یافت. همچنین با بررسی سطح نمونه‌های دچار سایش شده توسط میکروسکوپ SEM، نوع مکانیزم سایش، مکانیزم خراشان تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت زمینه نیکل, اکسید زیرکونیم, ریزساختار, رفتارسایشی, روش SPS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071760,
author = {فتاحی, زهرا and سجادی, سیدعبدالکریم and باباخانی, ابوالفضل and مؤمنی کنگرشاهی, لیلا},
title = {بررسی رفتار سایشی کامپوزیت - ZrO2) ODS ( Ni تولید شده به روش SPS},
booktitle = {IMAT 2018},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کامپوزیت زمینه نیکل، اکسید زیرکونیم، ریزساختار، رفتارسایشی، روش SPS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار سایشی کامپوزیت - ZrO2) ODS ( Ni تولید شده به روش SPS
%A فتاحی, زهرا
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A باباخانی, ابوالفضل
%A مؤمنی کنگرشاهی, لیلا
%J IMAT 2018
%D 2018

[Download]