توسعه پایدار محیط جغرافیایی, دوره (1), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (19-35)

عنوان : ( ارائه مدل تحلیل رتبه پایداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند استان مرکزی) )

نویسندگان: مجتبی جاودان , حسنعلی فرجی سبکبار , طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین پیش‌ران‌های نیل به برقراری عدالت فضایی محسوب می‌شود؛ زیرا به‌واسطه تعادل در توزیع فضایی پیش‌شرط‌های توسعه پایدار روستایی، استفاده بهینه از منابع، رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی روستاها آسان‌تر صورت می‌گیرد. بر این اساس بررسی و تحلیل تغییرات فضایی رتبه و سطح پایداری در مناطق روستایی به‌عنوان یک ضرورت مهم در فرایند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی روستایی برای کاهش میزان ناپایداری روستاها و باز جهت‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه بشمار می‌آید. بدین اعتبار، هدف اساسی مقاله حاضر بررسی نحوه رابطه شاخص‌های مختلف توسعه پایدار روستایی و ارائه مدل مطلوب رده‌بندی پایداری در قلمرو حوزه‌ی روستایی بخش سربند از شهرستان شازند در استان مرکزی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با استفاده از داده‌های پرسشنامه‌ای، نظرات خبرگان و تکنیک دیماتل، ANP و ELECTERE3 در محیط نرم‌افزاری ARC GIS استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که بر اساس معیارها و محاسبات انجام‌شده به ترتیب روستای ده کوثر در رتبه اول، روستای لوزدرعلیا در رتبه دوم و روستای قاییدان در رتبه سوم قرار دارند. همچنین روستای وزمستان علیا از پایین‌ترین سطح پایداری برخوردار می‌باشد.

کلمات کلیدی

توسعه پایدار روستایی؛ فرایند شبکه‌ای تحلیل؛ روش الکتره؛ روستاهای بخش سربند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071776,
author = {مجتبی جاودان and حسنعلی فرجی سبکبار and صادقلو, طاهره and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {ارائه مدل تحلیل رتبه پایداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند استان مرکزی)},
journal = {توسعه پایدار محیط جغرافیایی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {5805-2476},
pages = {19--35},
numpages = {16},
keywords = {توسعه پایدار روستایی؛ فرایند شبکه‌ای تحلیل؛ روش الکتره؛ روستاهای بخش سربند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل تحلیل رتبه پایداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند استان مرکزی)
%A مجتبی جاودان
%A حسنعلی فرجی سبکبار
%A صادقلو, طاهره
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J توسعه پایدار محیط جغرافیایی
%@ 5805-2476
%D 2016

[Download]