همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک توسی , 2018-11-21

عنوان : ( نقش دیوانسالاران در حفظ پیوستگی سیاسی - تمدنی ایران در گذرهای سیاسی – دودمانی )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منابع و پژوهش‌های تاریخی پیرامون نقش دیوانسالاران ایرانی در هر دوره تاریخی و اهمیت این نقش آگاهی‌های قابل‌توجهی ارائه شده است. با این حال در مورد ابعاد این نقش همچنان جای بررسی بیشتر وجود دارد. یکی از این ابعاد نقشی است که دیوانسالاران در گذرهای سیاسی و جابه‌جایی‌های دودمانی ایفا کرده‌اند. اهمیت موضوع از آن جهت است که حضور و کوشش دیوانسالاران و در رأس آنها وزیران موجب شده تا این جابه‌جایی‌های سیاسی کمترین تأثیر را بر ساختارهای سیاسی – دیوانی و نیز زندگی اجتماعی و فرهنگی – تمدّنی بر جای گذارد. مقاله حاضر براساس چنین فرضی بر آن است تا با استناد به نمونه‌های تاریخی از عصر خواجه نظام‌الملک تا دوره معاصرِ تاریخ ایران، اهمیت این بُعد از نقش تاریخی وزیران و دیوان‌سالاران ایرانی را روشن کند.

کلمات کلیدی

, دیوانسالاری, پیوستگی سیاسی – تمدنی, خواجه نظام‌الملک, تغییرات سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071787,
author = {عباسی, جواد},
title = {نقش دیوانسالاران در حفظ پیوستگی سیاسی - تمدنی ایران در گذرهای سیاسی – دودمانی},
booktitle = {همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک توسی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دیوانسالاری، پیوستگی سیاسی – تمدنی، خواجه نظام‌الملک، تغییرات سیاسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش دیوانسالاران در حفظ پیوستگی سیاسی - تمدنی ایران در گذرهای سیاسی – دودمانی
%A عباسی, جواد
%J همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک توسی
%D 2018

[Download]