جستارهای نوین ادبی, دوره (50), شماره (197), سال (2017-9) , صفحات (75-98)

عنوان : ( اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور )

نویسندگان: مهشید نیک فر , سمیرا بامشکی , محمدجواد مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسکاز یکی از پدیدارهای­ هتروگلاسیا است که منجر به حضور صدای دیگری در گفتمان ‌هایِ ترکیبی آزاد غیرمستقیم و هتروگلاسیا در داستان می­شود. اسکاز به دو دستۀ زینتی و هدفمند یا توصیف ‌کننده تقسیم می­شود که نوع اول ممکن است به صورت کلی باشد و همۀ ویژگی­های اجتماعی و عرف ­پسندی زبان و صدای دیگری را از دست بدهد و تنها یک آوا در آن به گوش برسد. در نوع دوم، شیوۀ کلامی شخص دیگر به عنوان دیدگاه و موضعی برای پیش­برد داستان به­ کار می­رود. ویژگی­های اسکازی به طور کلی به دو دستۀ ساختاری و محتوایی تقسیم می­شوند. در این جستار با بررسی آثار حسین سناپور، ویژگی­های اسکازی در داستان­های ذهن او که هفت ویژگی ساختاری و چهار ویژگی محتوایی است، به چشم می­خورد. ویژگی­های ساختاری عبارتند از: انعطاف ‌ها (جابه ­جایی اجزا)، حذف­ ها، تک­ واژه ­ها، تکرارها، واژگان خاص و اصطلاحات و تکیه­کلام ­ها، صفات جانشین اسم، آواها و نام­آواها و ویژگی­های محتوایی عبارتند از: عدم سانسور، محدودیت افق فکری، شاعرانگی و ابهام زبان. از میان ویژگی­های ساختاری، انعطاف ­ها و حذف­ ها پرکاربرد هستند و از میان ویژگی­های محتوایی، محدودیت افق فکری و شاعرانگی به دلیل حضور صدای دیگری در بخش­هایی از داستان به جای حضور راوی و تشبیهات و توصیفات فراوان، دارای بسامد بالایی هستند. کارکردهای اسکاز عبارتند از بسطِ گستره ذهن، انتقال حجم بیشتر اطلاعات توأم با تسریع در آن، امکان ترسیم و انعکاس روحیات و خلقیات شخصیت‌ ها، برجسته کردن نگرش، باورپذیری و ایجاد توهم حضور در فضای ذهن در خواننده.

کلمات کلیدی

, اسکاز, ذهن, گفتمان آزاد غیرمستقیم, هتروگلاسیا, سناپور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071857,
author = {نیک فر, مهشید and بامشکی, سمیرا and مهدوی, محمدجواد},
title = {اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2017},
volume = {50},
number = {197},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {75--98},
numpages = {23},
keywords = {اسکاز; ذهن; گفتمان آزاد غیرمستقیم; هتروگلاسیا; سناپور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور
%A نیک فر, مهشید
%A بامشکی, سمیرا
%A مهدوی, محمدجواد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2017

[Download]