کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر , 2018-01-17

عنوان : ( خوشه بندی انرژی کارا با بکارگیری PSO در شبکه های حسگری )

نویسندگان: فراس ریاض مراد الحمدانی , مصطفی نوری بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شبکه های حسگر بی سیم، گره ها دارای منبع انرژی محدودی هستند و از این رو یکی از نگرانی های اصلی طول عمر شبکه حسگر بیسیم است. خوشه بندی و مسیریابی انرژی کارآمد دو مسیله شناخته شده بهینه سازی هستند که به صورت گسترده برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم مطالعه شده اند. در این مقاله ما الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذرات PSO را برای مدیریت انرژی کارآمد شبکه های حسگر بیسیم استفاده و به عنوان روشی برای ایجاد خوشه های بهینه ارایه کردیم. برای ارزیابی کارایی الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی، الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی شبیه سازی شده است و با پروتکل خوشه بندی سلسله مراتبی تطبیقی با انرژی کم ELEACH بر اساس پارامترهایی مانند انرژی شبکه، تعداد گره های زنده و طول عمر شبکه ارزیابی میشود. ارزیابی ها نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی انرژی شبکه بالاتر و تعداد گره های زنده و طول عمر شبکه بیشتری نسبت به روش ELEACH داشته و کاراتر می باشد.

کلمات کلیدی

, شبکه های حسگر بی سیم WSN خوشه بندی, بهینه سازی, بهینه سازی ازدحام ذرات PSO انرژی کارآمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071867,
author = {الحمدانی, فراس ریاض مراد and نوری بایگی, مصطفی},
title = {خوشه بندی انرژی کارا با بکارگیری PSO در شبکه های حسگری},
booktitle = {کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شبکه های حسگر بی سیم WSN خوشه بندی، بهینه سازی، بهینه سازی ازدحام ذرات PSO انرژی کارآمد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خوشه بندی انرژی کارا با بکارگیری PSO در شبکه های حسگری
%A الحمدانی, فراس ریاض مراد
%A نوری بایگی, مصطفی
%J کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
%D 2018

[Download]