نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (6), شماره (12), سال (2018-12) , صفحات (5-42)

عنوان : ( تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهی )

نویسندگان: امین بابادی , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گرایش فزاینده ای به رویکرد فرارشته ای در برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها مشاهده می شود. مطالعات فرارشته ای از عرصه، مقاصد و هدف ها به حوزه اعمال و اقدامات در حال گذار است. در این رهگذر عینیت بخشی به رویکرد فرارشته ای در قلمروی برنامه درسی و رساندن آن از مرحله طرح به حیطه عمل مشکلاتی فراروی کارگزاران برنامه درسی قرار دارد. در این مقاله با نظر به مواضع مختلف در خصوص فرارشته ای، چارچوب مفهومی و مدل برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر لایه های علی آموزشی تبیین شده است و چالش ها و تعهدات ناظر بر آن در چهار گروه؛ ملاحظات فلسفی و پداگوژیکی، مسائل و مسئولیت های موثر بر فرآیند تدریس، مسائل و مسئولیت های موثر بر دانشجویان، مسائل و مسئولیت های موثر بر طراحی دروس، دسته بندی و ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, لایه های علی آموزش, رویکرد رشته‌ای, تکثر رشته‌ای, چند رشته ای, میان رشته ای, فرارشته ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071915,
author = {بابادی, امین and شعبانی ورکی, بختیار and امین خندقی, مقصود and کرمی, مرتضی},
title = {تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهی},
journal = {نظریه و عمل در برنامه درسی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {12},
month = {December},
issn = {2345-4938},
pages = {5--42},
numpages = {37},
keywords = {برنامه درسی، لایه های علی آموزش، رویکرد رشته‌ای، تکثر رشته‌ای، چند رشته ای، میان رشته ای، فرارشته ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهی
%A بابادی, امین
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A امین خندقی, مقصود
%A کرمی, مرتضی
%J نظریه و عمل در برنامه درسی
%@ 2345-4938
%D 2018

[Download]