مهندسی مکانیک امیرکبیر, سال (2018-12)

عنوان : ( مطالعه‌ی تجربی اثر پارامترهای هندسی مجرای مکش لایه‌ی مرزی بر عملکرد یک ورودی فراصوتی تقارن‌محوری )

نویسندگان: محمدعلی ملجائی , جواد سپاهی یونسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک ورودی هوای فراصوتی از نوع تراکم ترکیبی با هندسه¬ی تقارن¬محوری در سه عدد ماخ 8/1، 0/2 و 2/2 و زاویه¬ی حمله¬ی صفر درجه به صورت تجربی آزمایش شده است. در کنار استفاده از حسگرهای فشار، از سیستم سایه‌نگاری برای آشکارسازی جریان استفاده شده است. در این ورودی با ایجاد مکش لایه¬ی مرزی بر روی سطح تراکم خارجی در بالادست گلوگاه، اثرات تغییر مساحت دهانه¬های ورودی و خروجی مجرای مکش بر پارامترهای عملکردی ورودی از قبیل نسبت دبی جرمی، بازیافت فشار کل، اعوجاج جریان و نسبت دبی جرمی مجرای مکش بررسی شده است. نتایج نشان می¬دهد که با افزایش مساحت دهانه¬ی ورودی مجرای مکش، بازیافت فشار کل در شرایط بحرانی و فروبحرانی افزایش یافته و اگر همزمان مساحت دهانه¬ی خروجی مجرای مکش نیز زیاد شود، بازیافت فشار خصوصا در شرایط فروبحرانی بهبود بیشتری می¬یابد. اگر مساحت دهانه¬ی ورودی مجرای مکش بیش از حد زیاد شود می¬تواند اثر معکوسی بر عملکرد ورودی داشته باشد و خصوصا در شرایط بحرانی حتی بیشتر از زمانی که دهانه¬ی ورودی مجرای مکش کاملا بسته است، موجب افت کمیت¬های عملکردی ورودی شود. با این حال استفاده از دهانه¬ی ورودی بزرگ برای مجرای مکش می¬تواند در شرایط خارج از نقطه¬ی طراحی موجب تأخیر در پدیده¬ی باز شود.

کلمات کلیدی

, ورودی فراصوتی, عملکرد ورودی, مجرای مکش لایه¬ی مرزی, بازیافت فشار کل, نسبت دبی جرمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071918,
author = {ملجائی, محمدعلی and سپاهی یونسی, جواد},
title = {مطالعه‌ی تجربی اثر پارامترهای هندسی مجرای مکش لایه‌ی مرزی بر عملکرد یک ورودی فراصوتی تقارن‌محوری},
journal = {مهندسی مکانیک امیرکبیر},
year = {2018},
month = {December},
issn = {2008-6032},
keywords = {ورودی فراصوتی، عملکرد ورودی، مجرای مکش لایه¬ی مرزی، بازیافت فشار کل، نسبت دبی جرمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه‌ی تجربی اثر پارامترهای هندسی مجرای مکش لایه‌ی مرزی بر عملکرد یک ورودی فراصوتی تقارن‌محوری
%A ملجائی, محمدعلی
%A سپاهی یونسی, جواد
%J مهندسی مکانیک امیرکبیر
%@ 2008-6032
%D 2018

[Download]