دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2018-10-23

عنوان : ( بررسی تغییرات در صفات ظاهری و فیزیولوژیک برخی گیاهان پرکاربرد فضای سبز در برابر تنش‌خشکی )

نویسندگان: مهدیه جنتی عطائی , فاطمه کاظمی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب یکی از معضلات اساسی در گسترش فضاهای سبز در مناطق خشک و نیمه‌خشک شهری می‌باشد. لذا به تدریج دستیابی به فضاهای سبز مقاوم به تنش خشکی در شرایط اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود. استفاده از گونه‌های مقاوم به خشکی، می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری مصرف آب در شرایط کم‌آبیاری تنظیم شونده بر حفظ زیبایی فضای سبز شهری نیز بیفزاید. گونه‌‌های گیاهی موجود در فضای سبز به لحاظ اهمیت زیبایی و ماهیت زینتی بودنشان مقاومت کمی به تنش‌های خشکی و بحران کمبود آب دارند. تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژیکی، به‌خصوص مرحله گلدهی محدودکننده عملکرد گیاهان است. کمبود رطوبت، گیاه را وادار به واکنش‌های مختلف مورفولوژیکی مانند کاهش سطح برگ، خاردار شدن، خزان زودرس، کاهش اندام‌های هوایی و زیست توده، افزایش رشد ریشه و فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند بسته شدن روزنه‌ها، کاهش در سرعت رشد، تجمع آنتی‌اکسیدانت و مواد محلول می‌نماید. این مقاله به بررسی علمی مفهوم تنش خشکی در گیاهان مورد استفاده در فضای سبز با طبقه بندی کاربردی درختی، درختچه‌ای، گلهای فصلی و دائمی و گیاهان پرچینی می‌پردازد. همچنین پس از معرفی برخی گونه‌های مقاوم به خشکی در هر یک از این زیردسته‌های گیاهی در فضای سبز، به معرفی سازوکارها و علایم مورفولوژیکی و فیزیولوژیک عمده در شرایط تنش خشکی در آنها می‌پردازد.

کلمات کلیدی

, فضای سبز, گونه‌های مقاوم به خشکی, مناطق خشک و نیمه‌خشک, علائم مورفولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071933,
author = {جنتی عطائی, مهدیه and کاظمی, فاطمه and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی تغییرات در صفات ظاهری و فیزیولوژیک برخی گیاهان پرکاربرد فضای سبز در برابر تنش‌خشکی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران},
year = {2018},
location = {محلات, ايران},
keywords = {فضای سبز، گونه‌های مقاوم به خشکی، مناطق خشک و نیمه‌خشک، علائم مورفولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات در صفات ظاهری و فیزیولوژیک برخی گیاهان پرکاربرد فضای سبز در برابر تنش‌خشکی
%A جنتی عطائی, مهدیه
%A کاظمی, فاطمه
%A نعمتی, سیدحسین
%J دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
%D 2018

[Download]