نقد ادبی, دوره (11), شماره (41), سال (2018-6) , صفحات (7-32)

عنوان : ( مطالعة مفهوم ادبی در نظریة معناسبک شناسی )

نویسندگان: مریم شیبانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریۀ معنا-سبک­شناسی یکی از متأخرترین رویکردهای نظریۀ دریافت است که تا کنون در ایران ناشناخته باقی مانده است. این نظریه، برای اولین بار در سال 1993 توسط ژرژ مولینه (1944 – 2014 میلادی) مطرح می­شود. در این مقاله، به منظور شناخت جایگاه این رویکرد در نظریۀ ادبی، به مطالعۀ مفهوم ادبیت، بنیادی­ترین مفهوم تشکیل­دهندۀ آن می­پردازیم. در این راستا، ابتدا سیر تحولی نگرش­های گوناگون به این مفهوم را مطالعه می­کنیم و از این رهگذر، برخی تفاوتهای اساسی این رویکرد با سایر رویکردهای معطوف به ادبیت را بیان می­کنیم. سپس، به توضیح عناصر پایه­ای نظریۀ معنا-سبک­شناسی می­پردازیم و در ادامه سعی خواهیم کرد که به سؤالات زیر پاسخ دهیم: از دیدگاه این نظریه، چه متنی ادبی به شمار می­رود و معیارهای ادبیت متن چه معیارهایی هستند؟ چه عاملی باعث می­شود که در میان متون ادبی، اثری فاخر و اثری نازل شمرده شود؟

کلمات کلیدی

, ادبیت, دریافت, معنا-سبک‌شناسی, گفتمان ادبی, نظریۀ دریافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071950,
author = {شیبانیان, مریم},
title = {مطالعة مفهوم ادبی در نظریة معناسبک شناسی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {41},
month = {June},
issn = {2008-0360},
pages = {7--32},
numpages = {25},
keywords = {ادبیت، دریافت، معنا-سبک‌شناسی، گفتمان ادبی، نظریۀ دریافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعة مفهوم ادبی در نظریة معناسبک شناسی
%A شیبانیان, مریم
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2018

[Download]