هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2018-04-25

عنوان : ( ارزیابی کفایت سیستم جمع آوری رواناب سطحی (مطالعه موردی :منطقه 10 مشهد) )

نویسندگان: فاطمه قبادی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل افزایش سطوح نفوذ ناپذیر در سطح شهرها، حجم رواناب به‌طور چشمگیری افزایش می یابد و باعث می شود که کانال های انتقال دهنده ای که ظرفیت انتقال رواناب آن ها کمتر از رواناب می باشند سر ریز شوند و سبب بروز مشکلات فراوانی در سطح شهر گردند. در تحقیق حاضر منطقه 10 مشهد جهت ارزیابی کفایت سیستم زهکش رواناب شهری و به دنبال آن تعیین ابعاد بهینه شبکه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا از نرم افزار های GIS وASSA جهت مدلسازی سیستم زهکش منطقه استفاده شد. حوضه بندی صورت گرفته بر مبنای شرایط موجود و در محیط AuotoCad وGIS انجام گردید. همچنین پارامتر های هندسی حوزه از جمله مساحت زیر حوزه ها، طول کانال ها، شیب و دیگر خصوصیات به کمک GIS محاسبه شد. برای توزیع زمانی بارندگی برای بارش طرح از الگوهای بارش یکنواخت و بلوک تناوبی استفاده شد و برای دوره بازگشت 5 سال کفایت سیستم حاکم در منطقه برای انتقال رواناب بررسی و ابعاد بهینه جهت اطمینان از صحت عملکرد سیستم برای دوره بازگشت های ذکر شده تعیین گردید. باتوجه به تحلیل صورت گرفته با دوره بازگشت 5 سال مشخص گردید که الگوی بارش به روش بلوک تناوبی رواناب بیشتری را نسبت به الگوی بارش یکنواخت ایجاد می کند.

کلمات کلیدی

, : سیلاب شهری, GIS, ASSA, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071962,
author = {قبادی, فاطمه and خداشناس, سعیدرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {ارزیابی کفایت سیستم جمع آوری رواناب سطحی (مطالعه موردی :منطقه 10 مشهد)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2018},
location = {یزد, ايران},
keywords = {: سیلاب شهری، GIS، ASSA، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کفایت سیستم جمع آوری رواناب سطحی (مطالعه موردی :منطقه 10 مشهد)
%A قبادی, فاطمه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2018

[Download]