اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی , 2018-04-30

عنوان : ( مدیریت سیلاب شهری با احداث حوضچه های ذخیره ای (مطالعه موردی :منطقه 10 شهرداری مشهد) )

نویسندگان: فاطمه قبادی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضچه‌های ذخیرهای می‌تواند به منظور کاهش دبی پیک و افزایش زمان رخداد پیک سیلاب مورد استفاده قرار گیرد. در پژوهش حاضر، تاثیر این روش سازهای کنترل سیلاب مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار ASSA اقدام به مدلسازی منطقه مورد مطالعه شده است. با توجه به بازدیدهای میدانی به عمل آمده از منطقه، جانمایی مخزن با توجه به مواردی از قبیل نزدیک بودن به زهکش اصلی و دارا بودن پیک جریان انجام گردید. با احداث مخزن دبی پیک خروجی حوضه از 18.50 متر مکعب در ثانیه برای دوره بازگشت 25 سال به 13.41 مترمکعب در ثانیه تقلیل پیدا کرده و کاهش 28 درصد را نشان داد. همچنین زمان رخداد پیک سیلاب نیز 25 درصد افزایش یافت. احداث مخزن همچنین منجر به کاهش 19 درصدی رواناب کل حوضه و کاهش 30 درصدی دبی خروجی از حوضه و کاهش 32 درصدی سیلاب حوضه شد.

کلمات کلیدی

, رواناب, سیلاب‌شهری, حوضچه‌های ذخیره‌ای, کنترل سیلاب, ASSA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071963,
author = {قبادی, فاطمه and خداشناس, سعیدرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {مدیریت سیلاب شهری با احداث حوضچه های ذخیره ای (مطالعه موردی :منطقه 10 شهرداری مشهد)},
booktitle = {اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی},
year = {2018},
location = {ساری, ايران},
keywords = {رواناب، سیلاب‌شهری، حوضچه‌های ذخیره‌ای، کنترل سیلاب، ASSA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت سیلاب شهری با احداث حوضچه های ذخیره ای (مطالعه موردی :منطقه 10 شهرداری مشهد)
%A قبادی, فاطمه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالشهای زیست محیطی
%D 2018

[Download]