شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2019-01-19

عنوان : ( مدلسازی و بهینه سازی چند هدفی تولید دی متیل اتر در راکتور میکروکانال )

نویسندگان: ابوالفضل سنجری فرد , الهام یساری , سیدمصطفی نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاز طبیعی یکی از منابع بسیار عظیم و مهم انرژی به شمار می¬رود که با استفاده از تبدیل شیمیایی می¬توان آن را به مواد با ارزش¬تری تبدیل نمود. دی¬متیل¬اتر به عنوان یک سوخت تمیز که از مشتقات متان به حساب می¬آید، می¬تواند جایگزین مناسبی برای سایر سوخت¬ها شود. در سال¬های اخیر مسائل زیست محیطی، نظیر آلودگی هوا و گرمای تولید شده ناشی از گازهای گلخانه¬ای، محققان را به ارائه راه حل¬هایی برای بهبود این امر واداشته است. در این مطالعه هدف مدلسازی، شبیه¬سازی و بهینه¬سازی چند هدفه فرایند مستقیم تولید دی¬متیل¬اتر از گاز سنتز با استفاده از راکتور میکروکانال می¬باشد. از این رو در این پژوهش در ابتدا شبیه¬سازی با استفاده از نرم افزار کامسول در دو بعد و در حالت پایا انجام شد، سپس با توجه به زمان بالای حل معادلات در نرم افزار کامسول، بهینه¬سازی چند هدفه¬ با استفاده از مدل برازش شده با استفاده از نرم افزار Design Expert با هدف حداکثر کردن میزان تولید DME و حداقل کردن میزان تولید CO2 تعریف و بررسی شد.

کلمات کلیدی

, دی¬متیل¬اتر, گاز سنتز, میکروراکتور, فرایند مستقیم, بهینه سازی چند هدفه , کاهش دی اکسید کربن, مدل برازش شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072018,
author = {سنجری فرد, ابوالفضل and یساری, الهام and نوعی باغبان, سیدمصطفی},
title = {مدلسازی و بهینه سازی چند هدفی تولید دی متیل اتر در راکتور میکروکانال},
booktitle = {شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دی¬متیل¬اتر، گاز سنتز، میکروراکتور، فرایند مستقیم، بهینه سازی چند هدفه ، کاهش دی اکسید کربن، مدل برازش شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و بهینه سازی چند هدفی تولید دی متیل اتر در راکتور میکروکانال
%A سنجری فرد, ابوالفضل
%A یساری, الهام
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%J شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2019

[Download]