علمی شیلات ایران, دوره (26), شماره (6), سال (2018-3) , صفحات (103-113)

عنوان : ( بررسی اثر ضدباکتریایی کیتوزان حاوی اکسید نقره و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در مقابل یرسینیا راکری جداشده از ماهی قزل آلای رنگین کمان )

نویسندگان: ظهیر شکوه سلجوقی , امیدوار فرهادیان , نوید رمضانیان , معصومه مهربان سنگ آتش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثزات ضد باکتزیایی بنتویت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی ی کیتوزان حاوی اکسید نقره بر باکتری یماریزای یرسینیا راکری در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ساخت ترکیبات ضد میکروبی از رس بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی تترادسیل تر متیل آمونیوم برمید و کیتوزان اصلاح شده اکسید نقره استفاده گردید. مطالعات طیف سنجی پراش اشعه ایکس و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز در زمینه تعیین ساختار مشخص نمود که تغییراتی در طی اصلاح در ساختار سطحی و لایه ای بنتونیت و همچنین کامپوزیت کیتوزان حاوی اکسید نقره در شبکه پلیمری کیتوزان حاصل گردید. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی دو نوع ترکیب ضد میکروبی بر باکتری گرم منفی یرسینیا راکری در شرایط آزمایشگاهی با دو روش انتشار دیسک (دیسک دیفیوژن) و رقیق سازی مایکرودایلوشن و شمارش کلونی در محیط کشت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, بنتونیت, سورفکتانت کاتیونی, کیتوزان, یرسینیا راکری, خاصیت ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072052,
author = {ظهیر شکوه سلجوقی and امیدوار فرهادیان and رمضانیان, نوید and معصومه مهربان سنگ آتش},
title = {بررسی اثر ضدباکتریایی کیتوزان حاوی اکسید نقره و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در مقابل یرسینیا راکری جداشده از ماهی قزل آلای رنگین کمان},
journal = {علمی شیلات ایران},
year = {2018},
volume = {26},
number = {6},
month = {March},
issn = {1026-1354},
pages = {103--113},
numpages = {10},
keywords = {بنتونیت، سورفکتانت کاتیونی، کیتوزان، یرسینیا راکری، خاصیت ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضدباکتریایی کیتوزان حاوی اکسید نقره و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در مقابل یرسینیا راکری جداشده از ماهی قزل آلای رنگین کمان
%A ظهیر شکوه سلجوقی
%A امیدوار فرهادیان
%A رمضانیان, نوید
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%J علمی شیلات ایران
%@ 1026-1354
%D 2018

[Download]