چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2018-10-24

عنوان : ( ارزیابی مخزنی سازند کنگان: مطالعه موردی چاه A در یکی از میادین گازی زاگرس جنوبی )

نویسندگان: محمد نیکبین , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی خدامی , احسان غفرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند کنگان، ارزیابی مخزنی، زاگرس جنوبی

کلمات کلیدی

, سازند کنگان, ارزیابی مخزنی, زاگرس جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072080,
author = {نیکبین, محمد and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and مهدی خدامی and احسان غفرانی},
title = {ارزیابی مخزنی سازند کنگان: مطالعه موردی چاه A در یکی از میادین گازی زاگرس جنوبی},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2018},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {سازند کنگان، ارزیابی مخزنی، زاگرس جنوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مخزنی سازند کنگان: مطالعه موردی چاه A در یکی از میادین گازی زاگرس جنوبی
%A نیکبین, محمد
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A مهدی خدامی
%A احسان غفرانی
%J چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2018

[Download]