ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب , 2018-08-11

عنوان : ( استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان ماهانه (مطالعه موردی حوضه آبریز سد طرق) )

نویسندگان: سهیلا سیفی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی جریان از مباحث اصلی هیدرولوژی بوده و برای مطالعه آن به طور معمول از مدلهای بارش-رواناب استفاده میشود. در این پژوهش جهت شبیه سازی جریان ماهانه حوضه آبریز سد طرق از مدل بارش-رواناب IHACRES استفاده و کارایی آن بر اساس معیارهای مختلف ارزیابی شد. در تحقیق حاضر از آمار بارش، دما و دبی با گام زمانی ماهانه و با بهره گیری از داده های موجود در ایستگاه های بارانسنجی سد طرق و هیدرومتری کرتیان طی سال های آبی 94-1368 استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل جریان ماهانه حوضه را به خوبی شبیه سازی می کند. با توجه به مقادیر خطا در دبی رودخانه، مدل در هر دو مرحله واسنجی و اعتبارسنجی جریان را بیشتر از جریان مشاهده ای شبیه سازی کرده است. همچنین با توجه به معیارهای ارزیابی، نتایج مدل در دوره واسنجی قوی تر از دوره اعتبارسنجی است. از این مدل به دلیل کاربری آسان، ورودی های محدود و کاهش صرف زمان با توجه به سطح دقت نشان داده شده آن در این مطالعه، می توان در زمینه های مختلف استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, مدل بارش-رواناب IHACRES, جریان ماهانه, سد طرق, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072088,
author = {سیفی, سهیلا and خداشناس, سعیدرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان ماهانه (مطالعه موردی حوضه آبریز سد طرق)},
booktitle = {ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل بارش-رواناب IHACRES، جریان ماهانه، سد طرق، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان ماهانه (مطالعه موردی حوضه آبریز سد طرق)
%A سیفی, سهیلا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
%D 2018

[Download]