فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (6), شماره (21), سال (2018-9) , صفحات (1-13)

عنوان : ( بررسی ساختاری قصۀ « فایز و پری » و اسطورۀ هندی « ازدواج گنگا و شاه شانتن )

نویسندگان: ثمین اسپرغم , ابوالقاسم قوام , سمیرا بامشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میان دو سرزمین ایران و هند، شباهت­‌های فرهنگی، اعتقادی و ادبی بسیاری دیده می‌­شود. یکی از موارد مشابهت در ادبیات این دو سرزمین، همانندی میان قصۀ مشهور ایرانی «فایز و پری» و اسطورۀ هندی «ازدواج گنگا و شاه شانتن» است که تاکنون کسی بدان نپرداخته است. در این مقاله، به کمک نظریۀ «اسطوره‌شناسی ساختارگرا»ی لوی استروس به بررسی ساختاری این قصه و اسطوره می­‌پردازیم. بررسی ساختاری این روایات، توجه به نمادها و نشانه­‌های موجود در آن­‌ها و کارکردهای شخصیت­‌ها، شباهت ساختاری بسیاری از این روایات به یکدیگر را آشکار می­‌کند. چنین می­‌نماید که اسطورۀ هندی یادشده، صورت کهن­‌تر قصۀ «فایز و پری» است. همچنین نتیجۀ پژوهش حاضر نشان می­دهد این روایت­‌ها در ژرف­‌ساخت خود بیانگر تقابل­‌های دوگانۀ «باروری/ بارخواهی(ناباروری)» و «آسمان/ زمین» هستند.

کلمات کلیدی

, قصۀ پریان, اسطوره, ساختار, باروری, ناباروری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072093,
author = {اسپرغم, ثمین and قوام, ابوالقاسم and بامشکی, سمیرا},
title = {بررسی ساختاری قصۀ « فایز و پری » و اسطورۀ هندی « ازدواج گنگا و شاه شانتن},
journal = {فرهنگ و ادبیات عامه},
year = {2018},
volume = {6},
number = {21},
month = {September},
issn = {2345-4466},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {قصۀ پریان، اسطوره، ساختار، باروری، ناباروری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختاری قصۀ « فایز و پری » و اسطورۀ هندی « ازدواج گنگا و شاه شانتن
%A اسپرغم, ثمین
%A قوام, ابوالقاسم
%A بامشکی, سمیرا
%J فرهنگ و ادبیات عامه
%@ 2345-4466
%D 2018

[Download]