چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2018-10-24

عنوان : ( فرآیندهای دیاژنتیکی موثر بر سنگ آهک های سازند چهل کمان (پالئوسن پسین)، جنوب درگز )

نویسندگان: حمید مرادی نژادراوری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش یک برش چینه شناسی از سنگ های کربناته سازند چهل کمان (پالئوسن بالایی) به ضخامت 332 متر در جنوب شهرستان درگز (استان خراسان رضوی) واقع در شمال شرق ایران به منظور تفسیر توالی دیاژنزی و تاریخچه پس از رسوبگذاری این سازند مطالعه شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و پتروگرافی مهمترین فرآیندهای دیاژنزی مشاهده شده در نمونه های سازند چهل کمان شامل سیمانی شدن، فشردگی، میکریتی شدن، نئومورفیسم، انحلال، دولومیتی شدن، آشفتگی زیستی، فابریک ژئوپتال ، شکستگی و پرشدگی رگه ها می باشد. تفسیر توالی پاراژنتیکی سنگ های آهکی مورد مطالعه نمایانگر تاثیر فرآیندهای دیاژنزی در محیط های دریایی، جوی، تدفینی و بالا آمدگی می باشد.

کلمات کلیدی

, سازند چهل کمان, سنگ های کربناته, توالی پاراژنزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072094,
author = {مرادی نژادراوری, حمید and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {فرآیندهای دیاژنتیکی موثر بر سنگ آهک های سازند چهل کمان (پالئوسن پسین)، جنوب درگز},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2018},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {سازند چهل کمان، سنگ های کربناته، توالی پاراژنزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرآیندهای دیاژنتیکی موثر بر سنگ آهک های سازند چهل کمان (پالئوسن پسین)، جنوب درگز
%A مرادی نژادراوری, حمید
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2018

[Download]