التیام, دوره (5), شماره (1), سال (2018-12) , صفحات (94-103)

عنوان : ( تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه )

نویسندگان: معصومه معصومی ورکی , مهدیه زعیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آهن یکی از عناصر ضروری برای حیات اغلب موجودات زنده میباشد. اختلال در تنظیم میزان آهن بدن میتواند منجر به بروز تظاهرات بالینی مختلف گردد. اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در پستانداران شامل آنمی فقر آهن، آنمی بر اثر بیماریهای مزمن و سرباری آهن یا هماکروماتوز میباشد. مطالعه حاضر به طور خلاصه به متابولیسم آهن در دامهای کوچک، اختلالات مرتبط با آن و همچنین روشهای ارزیابی وضعیت آهن بدن پرداخته است.

کلمات کلیدی

, آنمی فقر آهن, هموکروماتوز, ترانسفرین, هپسیدین, دامهای کوچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072189,
author = {معصومی ورکی, معصومه and زعیمی, مهدیه},
title = {تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه},
journal = {التیام},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {December},
issn = {2423-5695},
pages = {94--103},
numpages = {9},
keywords = {آنمی فقر آهن، هموکروماتوز، ترانسفرین، هپسیدین، دامهای کوچک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص آزمایشگاهی اختلالات مرتبط با متابولیسم آهن در سگ و گربه
%A معصومی ورکی, معصومه
%A زعیمی, مهدیه
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2018

[Download]