التیام, دوره (5), شماره (1), سال (2018-12) , صفحات (86-93)

عنوان : ( بیومارکرهای تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دامهای کوچک )

نویسندگان: مایده قاری , مهدیه زعیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسیبهای عضلانی در دامهای کوچک میتواند به دو صورت ارثی و یا اکتسابی و با واسطه عوامل مختلفی نظیر عوامل عفونی، داروها، توکسینها، سیستم ایمنی، اختلالات اندوکرین و متابولیک بروز یابد. انجام تستهای هماتولوژی، بیوشیمیایی، ایمنولوژی، مولکولی، پاتولوژی و غیره جهت تشخیص و مانیتورینگ این بیماریها پیشنهاد میگردد. از جمله تستهای بیوشیمیایی میتوان به اندازهگیری فعالیت سرمی آنزیمهای آسپارتات آمینوترنسفراز، لاکتات دهیدروژناز، کراتینین کیناز و غلظت سرمی لاکتات، میوگلوبین، تروپونینها، ناتریورتیک پپتیدها و غیره اشاره نمود. هدف از مطالعه حاضر، معرفی بیومارکرهایی است که امروزه در تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دامهای کوچک مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین اطلاعاتی در ارتباط با ساختار، عملکرد، متابولیسم، مقادیر مرجع و کاربرد این بیومارکرها ارائه میشود تا با انتخاب مناسب بیومارکر درک بهتری از وضعیت سلامت عضلات اسکلتی و میوکارد حاصل گردد.

کلمات کلیدی

, میوکارد, عضلات اسکلتی, ناتریورتریک پپتیدها, تروپونین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072194,
author = {قاری, مایده and زعیمی, مهدیه},
title = {بیومارکرهای تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دامهای کوچک},
journal = {التیام},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {December},
issn = {2423-5695},
pages = {86--93},
numpages = {7},
keywords = {میوکارد، عضلات اسکلتی، ناتریورتریک پپتیدها، تروپونین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیومارکرهای تشخیص آسیب عضلات اسکلتی و میوکارد در دامهای کوچک
%A قاری, مایده
%A زعیمی, مهدیه
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2018

[Download]