هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی , 2018-05-09

عنوان : ( غالب بودن شانسی: معیاری برای مقایسه سیستم های پیچیده در فضای شانس )

نویسندگان: روح الله مهر علی زاده , محمد امینی , بهرام صادق پور گیلده , حامد احمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضای شانس به عنوان فضای حاضلضرب فضای احتمال و فضای نادقیق معرفی شده است. به عنوان دلیلی برای اهمیت معرفی این فضا می توان این طور بیان نمود که در بعضی مسائل ممکن است با سیستمی روبرو شویم که برخی از مولفه های آن متغیرهای تصادفی بوده در حالیکه برخی دیگر متغیرهای نادقیق می باشند. بنابراین برای مقایسه این چنین سیستمی در این مقاله مفهوم غالب بودن شانسی معرفی شده و در ادامه نیز برخی از ویژگی های این معیار مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت کاربردی از آن در انتخاب سبد سهام بهینه بطور ساده بیان شده است.

کلمات کلیدی

, فضای شانس, متغیر تصادفی نادقیق, غالب بودن شانسی, سیستم پیچیده و سبد سهام بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072237,
author = {مهر علی زاده, روح الله and امینی, محمد and صادق پور گیلده, بهرام and حامد احمدزاده},
title = {غالب بودن شانسی: معیاری برای مقایسه سیستم های پیچیده در فضای شانس},
booktitle = {هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فضای شانس، متغیر تصادفی نادقیق، غالب بودن شانسی، سیستم پیچیده و سبد سهام بهینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T غالب بودن شانسی: معیاری برای مقایسه سیستم های پیچیده در فضای شانس
%A مهر علی زاده, روح الله
%A امینی, محمد
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A حامد احمدزاده
%J هشتمین سمینار آمارو احتمال فازی
%D 2018

[Download]