جستارهای نوین ادبی, دوره (50), شماره (197), سال (2017-9) , صفحات (25-56)

عنوان : ( اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی )

نویسندگان: سیما ارمی اول , محمود فتوحی رودمعجنی , محمد تقوی , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به واکاوی چگونگی بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه­آبادی -1384- می­ پردازد. بنابراین در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و با کاربست مؤلفه­ های جامعه­ شناختی- معنایی ون لیوون نقش و هویت افراد خانواده و روابط بینافردی آن­ها را در رمان نام­برده تحلیل و تبیین کردیم. تحلیل رمان به این روش سه الگوی مهم اقتدار و هویت را در بازنمود انواع خانواده ترسیم کرده است: 1- اقتدار پدرسالار- مردسالار / هویت جنسیتی پنهان[1] زن؛ 2- اقتدار فراپدرسالار / هویت جنسیتی منفعل زن؛ 3- اقتدار پدرسالار سنتی/ هویت جنسیتی کم­رنگ زن. بدین­ ترتیب، زن در این اثر در سه نقش پنهان، منفعل، کم­رنگ­ و مرد در سه نقش مردسالار، آزادی­خواه و پدرسالار به صورت فعال تصویر ­شده­ است. این داستان، بازنمود گفتمان­ های فرهنگی- اجتماعی جامعه در برهۀ خاصی از دورۀ معاصر است. منازعات گفتمانی سنت، روشن­گری، عدالت و فقر در روند داستان در جریان است. قدرت در این گفتمان­ها پویا و سیال بوده و به بازتولید مفاهیم درون­ گفتمانی، حذف و حاشیه­ رانی گفتمان عدالت و روشنگری، اظهار و برجسته­ سازی گفتمان­ سنت و فقر در دو مفهوم اقتصادی و فرهنگی و بازنمایی ایدئولوژی پدرسالاری- مردسالاری در بافت فرهنگی داستان می­پردازد.

کلمات کلیدی

, جنساایت, مؤلفه های جامعه شناختی- معنایی؛ ایدئولوژی, لالایی برای دختر مرده , حمیدرضا شاه آبادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072272,
author = {ارمی اول, سیما and فتوحی رودمعجنی, محمود and تقوی, محمد and خلیلی, محسن},
title = {اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2017},
volume = {50},
number = {197},
month = {September},
issn = {2008-7187},
pages = {25--56},
numpages = {31},
keywords = {جنساایت، مؤلفه های جامعه شناختی- معنایی؛ ایدئولوژی، لالایی برای دختر مرده ، حمیدرضا شاه آبادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی
%A ارمی اول, سیما
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%A تقوی, محمد
%A خلیلی, محسن
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2017

[Download]