مشکوه, دوره (37), شماره (140), سال (2018-12) , صفحات (29-46)

عنوان : ( روش ها و اصول زدودن ناهنجاری های اخلاقی در سیره رضوی )

نویسندگان: سیدابوالقاسم موسوی , محمدرضا جواهری , ایوب اکرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیره رضوی -امام رضا-ع- روش تربیتی - ناهنجاری-

کلمات کلیدی

, امام رضا, ع, روش تربیتی , ناهنجاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072296,
author = {موسوی, سیدابوالقاسم and جواهری, محمدرضا and اکرمی, ایوب},
title = {روش ها و اصول زدودن ناهنجاری های اخلاقی در سیره رضوی},
journal = {مشکوه},
year = {2018},
volume = {37},
number = {140},
month = {December},
issn = {1683-8033},
pages = {29--46},
numpages = {17},
keywords = {امام رضا-ع- روش تربیتی - ناهنجاری-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش ها و اصول زدودن ناهنجاری های اخلاقی در سیره رضوی
%A موسوی, سیدابوالقاسم
%A جواهری, محمدرضا
%A اکرمی, ایوب
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2018

[Download]