مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس, دوره (4), شماره (13), سال (2017-9) , صفحات (31-47)

عنوان : ( نقش لرد کرزن در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج فارس (دوره قاجار) )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رد کرزن یکی از سیاستمداران کهنه کار انگلیسی مدت ها به عنوان نایب السلطنه هند و بعد وزیر امور خارجه انگلیس انجام وظیفه نمود. وی یکی از کسانی بود که در خصوص خلیج فارس و تبدیل آن به یک دریای انگلیسی تعصب بسیار شدیدی داشت و اقدامات بسیاری را برای جلوگیری از نفوذ ایران و روسیه در خلیج فارس انجام داد وی دو مرتبه به ایران و خلیج فارس مسافرت نمود و اطلاعات بسیاری را در خصوص نواحی جنوبی و جزایر و بنادر ایران جمع آوری نمود و در سال 1903 م یک مسافرت گسترده ای با ده ها کشتی و ناو جنگی به خلیج فارس انجام داد که بسیاری از حکمرانان محلی و شیوخ مناطق جنوبی خلیج فارس برای اظهار ادب و اعلام تابعیت وارد کشتی وی شدند و بر تحت الحمایگی خود صحه گذاشتند اما علاء الدوله فرمانروای فارس حاضر به ورود به کشتی کرزن نگردید و به بهانه دور بودن بندر عباس به ملاقات وی نرفت. سیاست های مختلف کرزن در خلیج فارس و هدف اصلی وی دخالت در امور ایران و نظارت بر خلیج فارس و حفظ هندوستان و جلوگیری از فعالیت ها و به دست-آوردن پایگاه در بنادر و جزایر خلیج فارس توسط رقبای اروپایی بود سیاست های کرزن در خلیج فارس و نقشی که ایرانیان ایفا کردند باعث دو نتیجه مهم شد یکی این که چون علاءالدوله به حضور وی نرفت وی در صدد بر آمد با نزدیک شدن به روس ها و برای جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج فارس طرح تجزیه ایران را به مناطق تحت نفوذ که در قرارداد1907م عملی شد را اجرا کند نتیجه دیگر آن بود که او از ورود و نزدیک شدن روس ها به خلیج فارس جلوگیری نمود، چه بسا که اگر روس ها از طریق قهر و غلبه و تصرف به آب های گرم جنوب می رسیدند راندن آنان توسط ایرانیان کاری دشوار می گردید. روش تحقیق در این مطالعه تاریخی با استناد به منابع معتبر اسنادی و کتابخانه ای است.

کلمات کلیدی

, لرد کرزن, ایران, خلیج فارس, روسیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072305,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {نقش لرد کرزن در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج فارس (دوره قاجار)},
journal = {مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس},
year = {2017},
volume = {4},
number = {13},
month = {September},
issn = {2008-871x},
pages = {31--47},
numpages = {16},
keywords = {لرد کرزن، ایران، خلیج فارس، روسیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش لرد کرزن در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج فارس (دوره قاجار)
%A سرافرازی, عباس
%J مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
%@ 2008-871x
%D 2017

[Download]