راهبرد اجتماعی فرهنگی, دوره (7), شماره (27), سال (2019-1) , صفحات (47-78)

عنوان : ( هیدرولوژی اجتماعی )

نویسندگان: آمنه میان آبادی , محمدرضا جرکه , حجت میان آبادی , مهدی کلاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده ناپایدار از منابع آب- همچون آبیاری ناکارآمد، برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، سدسازی و تبخیرسازی، پمپاژ رودخانه‌ها و زوال دریاچه‌ها و تالاب‌ها- به مشکلی جهانی تبدیل شده است. تا چند سال اخیر دانشمندان، علم هیدرولوژی را بدون در نظر گرفتن نقش و اثر تلفیقی دخالت انسان بر محیط‌زیست و برعکس، مورد مطالعه قرار می‏دادند. اما بعدها روشن شد که بدون آن، بررسی یک چرخه هیدرولوژی با خطا همراه خواهد بود. به همین دلیل مفهوم جدیدی به نام هیدرولوژی اجتماعی معرفی شد که به اثرات تلفیقی انسان-آب می‏پردازد. بر اساس نتایج مطالعات صورت گرفته و با توجه به اهمیت نقش انسان در تغییرات محیطی به‏ویژه بر پاسخ هیدرولوژیکی حوضه‏ها، مطالعه حوضه‏های آبریز در قالب هیدرولوژی اجتماعی ضروری به‏نظر می‏رسد. بنابراین به منظور حل چالش‏های آبی موجود در حوضه‏های آبریز، نیاز است که متخصصان هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، جامعه شناسی و اقتصاد با مفاهیم جدید بین‏رشته‏ای از جمله هیدرولوژی اجتماعی آشنا شوند. در این مقاله، ضمن معرفی این مفهوم، تفاوت آن با مدیریت جامع منابع آب و جامعه‏شناسی آب شرح داده می‌شود. همچنین انواع مختلف بررسی سیستم تلفیقی انسان-آب در هیدرولوژی اجتماعی شامل هیدرولوژی اجتماعی تاریخی، هیدرولوژی اجتماعی مقایسه‏ای، و هیدرولوژی اجتماعی فرآیندی معرفی می‌شوند. در انتها، چالش‏های پیش‌روی هیدرولوژی اجتماعی بررسی می‌گردند.

کلمات کلیدی

, هیدرولوژی اجتماعی, جامعه شناسی آب, مدیریت جامع منابع آب و سرزمین, رفتار نوظهور, هم تکاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072325,
author = {میان آبادی, آمنه and محمدرضا جرکه and حجت میان آبادی and کلاهی, مهدی},
title = {هیدرولوژی اجتماعی},
journal = {راهبرد اجتماعی فرهنگی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {27},
month = {January},
issn = {2251-7081},
pages = {47--78},
numpages = {31},
keywords = {هیدرولوژی اجتماعی، جامعه شناسی آب، مدیریت جامع منابع آب و سرزمین، رفتار نوظهور، هم تکاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هیدرولوژی اجتماعی
%A میان آبادی, آمنه
%A محمدرضا جرکه
%A حجت میان آبادی
%A کلاهی, مهدی
%J راهبرد اجتماعی فرهنگی
%@ 2251-7081
%D 2019

[Download]