اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری , 2017-08-30

عنوان : ( بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) با استخوان بندی سنگدانه ای حاوی سرباره EAF )

نویسندگان: مجتبی فهیمیان , سیدعلی صحاف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت مخلوط های آسفالتی داغ باعث مصرف انرژی زیادی می شود. به همین منظور مخلوط های آسفالتی گرم جایگزین مناسبی برای مخلوط های آسفالتی داغ هستند. یکی از اصلی ترین مشکلات مخلوط های آسفالتی گرم که از سال 1900 گزارش شده است،خرابی های ناشی از حساسیت رطوبیت می باشد [1]. از طرفی مخلوط های با استخوان بندی سنگدانه ای به دلیل فیلم قیری بیشتر در برابر خرابی های ناشی از حساسیت رطوبتی مقاومت بیشتری دارند [2]. بدلیل سطح زبر سرباره، چنبندگی خوبی بین قیر و مصالح سرباره ای در مخلوط خای آسفالتی ایجاد می شود. به همین دلیل برای حل مشکل خرابی های ناشی از حساسبت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم، مخلوط آسفالتی گرم با استخوان بندی سنگدانه ای حاوی سرباره پیشنهاد شد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که مخلوط آسفالتی پیشنهادی رفتار خوبی در برابر خرابی های ناشی از حساسیت رطوبتی دارد.

کلمات کلیدی

, مخلوط آسفالتی گرم, سرباره, مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای, حساسیت رطوبتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072331,
author = {فهیمیان, مجتبی and صحاف, سیدعلی},
title = {بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) با استخوان بندی سنگدانه ای حاوی سرباره EAF},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری},
year = {2017},
location = {رشت, ايران},
keywords = {مخلوط آسفالتی گرم، سرباره، مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای، حساسیت رطوبتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) با استخوان بندی سنگدانه ای حاوی سرباره EAF
%A فهیمیان, مجتبی
%A صحاف, سیدعلی
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
%D 2017

[Download]