اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری , 2017-08-30

عنوان : ( تاثیر رفتار ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی بر عمر خستگی روسازی های انعطاف پذیر )

نویسندگان: سیدعلی صحاف , سبحان سلیمانی گلسفیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ، به منظور بررسی رفتار ویسکو الاستیک مخلوط آسفالتی در نرم افزار KENLAYER آزمایش خزش استاتیکی صورت پذیرفت. به جهت بررسی خواص ویسکو الاستیک بر عمر خستگی لایه آسفالتی ، با در نظر گرفتن مقطعی عرضی شامل لایه های رویه ، اساس و بستر راه با ضخامت و مدول های مشخص ، عمر خستگی لایه آسفالتی محاسبه گردید. به دلیل متغیر بودن عمر خستگی به ازای تغییرات دما و زمان پالس بارگذاری ، با متغیر در نظرگرفتن محورهای بارگذاری (تاندوم و تریدوم) ، بررسی ها انجام گردید. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما ، خواص ویسکو الاستیک تاثیر محسوسی بر عمر خستگی گذاشته و سبب افزایش آن می گردد. زمان پالس بارگذاری در دماهای بیش از 25 درجه سانتیگراد تاثیر ملموسی بر نتایج عمرخستگی در هر دو محور تاندوم وتریدوم خواهد گذاشت ، لذا در طراحی های روسازی ، پریودهای زمانی که دارای دماهای متفاوتی هستند بایستی لحاظ گردند.

کلمات کلیدی

, ویسکوالاستیک, عمر خستگی, KENLAYER, زمان پالس بارگذاری, محورهای بارگذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072332,
author = {صحاف, سیدعلی and سلیمانی گلسفیدی, سبحان},
title = {تاثیر رفتار ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی بر عمر خستگی روسازی های انعطاف پذیر},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری},
year = {2017},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ویسکوالاستیک، عمر خستگی، KENLAYER، زمان پالس بارگذاری، محورهای بارگذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر رفتار ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی بر عمر خستگی روسازی های انعطاف پذیر
%A صحاف, سیدعلی
%A سلیمانی گلسفیدی, سبحان
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
%D 2017

[Download]