کارافن, دوره (14), شماره (41), سال (2017-7) , صفحات (15-31)

عنوان : ( مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسلامی )

نویسندگان: مصطفی قناد , محمود لاری دشت بیاض ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابزارهای مالی اسلامی به تازگی به¬عنوان یکی از انواع اوراق بهادار مهم در جهت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اسلامی به¬کار برده می‌شوند. ابزارهای مالی اسلامی یکی از اثرگذارترین عوامل در نظام اقتصاد اسلامی است که به‌منزله‌ی جایگزینی مناسب برای وجوه نقد و انواع سرمایه‌گذاری‌ها در نظام اقتصادی از آنها یاد می‌شود. امروزه ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی یکی از موفق‌ترین سازوکارها در صنعت مالی قلمداد شده و رشد چشم‌گیری در نظام مالی جهانی داشته؛ به‌گونه‌ای که در چشم‌اندازهای مالی جهان، یکی از اساسی‌ترین ابزارهای توسعه‌ی دانش مالی مطرح می‌شود. مقاله حاضر به روش توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی پس از بحث و بررسی در خصوص سازوکارهای اقتصاد اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی و توسعه آنها در کشورهای مختلف جهان، به معرفی انواع ریسک‌های متوجه اوراق بهادار اسلامی پرداخته و در نهایت توجه خود را به مدیریت ریسک ابزارهای مالی اسلامی معطوف می‌دارد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و معرفی ریسک‌های پیش‌رو در ابزارهای مالی اسلامی است و معرفی مکانیزم مناسب جهت مدیریت ریسک این‌گونه اوراق و در نهایت ارتباط تأمین مالی بهینه و رویکرد سرمایه‌گذاری اسلامی می‌باشد. تحقیق حاضر نشان می‌دهد ابزارهای مالی اسلامی مانند کلیه دارایی‌های مالی با انواع ریسک‌های بازار و ریسک‌های خاص ناشر این اوراق مواجه است؛ بنابراین می‌توان از ابزارهای رایج ریسک برای مصون‌سازی این اوراق استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, ابزارهای مالی اسلامی , اقتصاد اسلامی , تأمین مالی , ریسک شریعت , مدیریت ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072336,
author = {مصطفی قناد and لاری دشت بیاض, محمود},
title = {مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسلامی},
journal = {کارافن},
year = {2017},
volume = {14},
number = {41},
month = {July},
issn = {2382-9796},
pages = {15--31},
numpages = {16},
keywords = {ابزارهای مالی اسلامی ، اقتصاد اسلامی ، تأمین مالی ، ریسک شریعت ، مدیریت ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسلامی
%A مصطفی قناد
%A لاری دشت بیاض, محمود
%J کارافن
%@ 2382-9796
%D 2017

[Download]