چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2018-09-12

عنوان : ( پایش پروفایل‏های خطی ساده با استفاده از نمودار کنترل GLR با بازه نمونه برداری متغیر و متغیرهای مستقل تصادفی )

نویسندگان: مهدی پرویزی امینه , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از کاربردها ویژگی یک فرآیند با پروفایل توصیف می‏شود که ارتباط بین متغیر پاسخ و مستقل را شرح می‏دهد. دراین مقاله از رویکرد بازه نمونه برداری متغیر و نمودار کنترل GLR برای پایش پروفایل‏های خطی ساده استفاده شده ‏است. دراکثر مقالات مورد بررسی توسط محققین تنها متغیر پاسخ تصادفی در نظر گرفته شده اما برخی از مواقع که نمی‏توانیم متغیرهای مستقل را کنترل کنیم باید این متغیر را نیز تصادفی درنظر‏گیریم. بنابراین دراین مقاله متغیرمستقل تصادفی درنظر گرفته‏ شده است. در نهایت عملکرد طرح پیشنهادی با نمودار کنترل GLR که بازه نمونه برداری آن ثابت است و متغیر مستقل تصادفی درنظرگرفته شده از لحاظ متوسط طول دنباله (ARL) مقایسه شده‏ است. نتایج نشان می‏دهد که نمودار کنترل پیشنهادی عملکرد مطلوبی در تمامی شیفت‏ها دارد.

کلمات کلیدی

, پایش پروفایل های خطی ساده, نمودار کنترل LR , متوسط زمان تا هشدار, متغیر های پیش بینی تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072337,
author = {پرویزی امینه, مهدی and شادمان, علیرضا},
title = {پایش پروفایل‏های خطی ساده با استفاده از نمودار کنترل GLR با بازه نمونه برداری متغیر و متغیرهای مستقل تصادفی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایش پروفایل های خطی ساده، نمودار کنترل LR ، متوسط زمان تا هشدار، متغیر های پیش بینی تصادفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش پروفایل‏های خطی ساده با استفاده از نمودار کنترل GLR با بازه نمونه برداری متغیر و متغیرهای مستقل تصادفی
%A پرویزی امینه, مهدی
%A شادمان, علیرضا
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2018

[Download]