دانش حسابداری مالی, دوره (5), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (81-98)

عنوان : ( بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار )

نویسندگان: مهدیه میرعلی بیداخویدی , فائزه غلامی مقدم , رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر جنبه‌های مختلف اطلاعات کیفیِ گزارش‌های مالی، مورد توجه قانون‌گذاران، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه‌ای فعال در بازار سرمایه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی، به عنوان یکی از جنبه‌های مهمّ اطلاعات کیفیِ گزارش‌های مالی، با عملکرد آتی شرکت‌ و بازده بازار حول روزهای انتشار گزارش‌های مالی می‌باشد. به لحاظ نظری، لحن مورد استفاده در گزارش‌های مالی می‌تواند انتظارات مدیران از عملکرد آتی شرکت را منعکس سازد. علاوه بر این، استفاده‌کنندگانِ اطلاعات می‌توانند با تصمیم‌گیری بر مبنای آن، به این انتظارات واکنش مناسبی ارائه دهند. به منظور بررسی تجربی این موضوع، پژوهش حاضر از روش شناسی تحلیل متنی و اطلاعات 140 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1395 استفاده می‌نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که لحن گزارش-های مالی، انتظارات مدیران از عملکرد آتی شرکت را منعکس می‌کند. با این حال، بازار در روزهای حول انتشار گزارش‌های مالی، پاسخ معنی‌داری به لحن مورد استفاده در گزارش‌های مالی نمی‌دهد.

کلمات کلیدی

لحن؛ تحلیل متنی؛ عملکرد آتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072349,
author = {میرعلی بیداخویدی, مهدیه and غلامی مقدم, فائزه and حصارزاده, رضا},
title = {بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار},
journal = {دانش حسابداری مالی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {October},
issn = {2251-8975},
pages = {81--98},
numpages = {17},
keywords = {لحن؛ تحلیل متنی؛ عملکرد آتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار
%A میرعلی بیداخویدی, مهدیه
%A غلامی مقدم, فائزه
%A حصارزاده, رضا
%J دانش حسابداری مالی
%@ 2251-8975
%D 2018

[Download]