پژوهشنامه نقد ادب عربی- تاریخ ادبیات, دوره (8), شماره (16), سال (2018-3) , صفحات (239-270)

عنوان : ( معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط )

نویسندگان: فاطمه کریمی , سیدحسین سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرنده از جمله نمادهایی است که در ادبیات ملل مختلف جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نماد در آئینه ی ادبیات معاصر عربی نیز متجلی است. شاعران و نویسندگان عرب، به دلایل مختلفی، از رمز به عنوان ابزاری برای انتقاد از وضعیت نابسامان جامعه بهره می برند. این مقاله بر آن است تا پس از تبیین مفهوم نماد و بررسی عواملی که منجر به نمادین بودن آثار در ادبیات معاصر می شود، با روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای به رمزگشایی یکی از نمایشنامه های معروف محمد ماغوط بپردازد. «گنجشک گوژپشت» چنانکه از نامش پیداست، اثری کاملا نمادین و مشتمل بر مضامین مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. از مهمترین نمادهای این نمایشنامه که نسبت به بقیه نمادها بسامد بیشتری دارد، گنجشک است. این نماد از اول تا آخر نمایشنامه حضور داشته و در معانی متفاوت و گاه متضاد به کار رفته است. از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به غلبه معانی مثبت پرنده بر معانی منفی آن اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, محمد ماغوط, نمایشنامه, رمز یا نماد, پرنده, گنجشک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072360,
author = {فاطمه کریمی and سیدی, سیدحسین},
title = {معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط},
journal = {پژوهشنامه نقد ادب عربی- تاریخ ادبیات},
year = {2018},
volume = {8},
number = {16},
month = {March},
issn = {2008-7349},
pages = {239--270},
numpages = {31},
keywords = {محمد ماغوط- نمایشنامه- رمز یا نماد- پرنده- گنجشک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط
%A فاطمه کریمی
%A سیدی, سیدحسین
%J پژوهشنامه نقد ادب عربی- تاریخ ادبیات
%@ 2008-7349
%D 2018

[Download]