مطالعات راهبردی زنان, دوره (20), شماره (79), سال (2018-5) , صفحات (87-114)

عنوان : ( مراسم پیشکاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج )

نویسندگان: حمید مسعودی , محسن نوغانی دخت بهمنی , حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، مناسک ازدواج با رویکردی فرهنگی به سمت مناسک اقتصادی رفته است و روز‌به‌روز گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. هدف از اجرای این پژوهش تحلیل اجتماعی پیام‌های مرتبط با مراسم نوظهور در مناسک ازدواج یعنی مراسم پیشکاری است. روش اجرا، تحلیل محتوای کیفی پیام‌های منتشرشده در صفحات اینترنتیِ معرفی این مراسم است. در این پیام‌ها مخاطبین که اغلب دختران در شرف ازدواج هستند، ابعاد مختلف این پدیده را بررسی کرده­اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیشترین پیام‌ها بر محورهایی همچون پیشنهاد برگزاری مراسم، چالش‌های برگزاری مراسم پیشکاری، حسرت برگزار­نشدن، کاهش چالش‌های مراسم اصلی ازدواج و همچنین افزایش کیفیت مصرف نمایشی مراسم عروسی است. با بررسی این پیام‌ها این نتیجه عاید می‌شود که مراسم پیشکاری، نشانه‌ای نوپدید از مصرفی‌شدن مناسک ازدواج در جامعه­ی امروز دارد و این خود گواهی بر گسترده‌شدن این مناسک نسبت به نسل‌های گذشته است. در مراسم عروسی گروهی موافق یا مخالف مراسم پیشکاری هستند، از بین افراد موافق برخی با انگیزه­ی برنامه‌ریزی و برخی با انگیزه­ی کاهش نگرانی آن را اجرا می­کنند و به محتوا و شیوه‌ی اجرای آن اهمیت داده و یا یک عروسی خوب را انتظار دارند و یا اینکه به دنبال یک نمایش مناسب هستند. در مجموع، رویکرد مصرف نمایشی یا برنامه‌ریزی منطقی مؤید مراسم پیشکاری است.

کلمات کلیدی

عروسی پیشکاری؛ عروسی ظاهری؛ مناسک مصرفی؛ مصرف نمایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072363,
author = {مسعودی, حمید and نوغانی دخت بهمنی, محسن and بهروان, حسین},
title = {مراسم پیشکاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج},
journal = {مطالعات راهبردی زنان},
year = {2018},
volume = {20},
number = {79},
month = {May},
issn = {2008-2827},
pages = {87--114},
numpages = {27},
keywords = {عروسی پیشکاری؛ عروسی ظاهری؛ مناسک مصرفی؛ مصرف نمایشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مراسم پیشکاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج
%A مسعودی, حمید
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A بهروان, حسین
%J مطالعات راهبردی زنان
%@ 2008-2827
%D 2018

[Download]