اقتصاد مقداری, دوره (15), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (131-156)

عنوان : ( تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایران )

نویسندگان: علیرضا عرفانی , پرویز داودی , احمد صباحی , فرزانه صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، در راستای تجمیع پولی ارائه شده­ی بارنت (1984)، که تقاضای دو کارگزار مصرف‏کننده و تولیدکننده را درنظر می‏گرفت، فرمول جدیدی برای تجمیع روی دارایی‎های پولی تقاضاشده توسط مصرف‏کننده و بنگاه، شرکت‎های دولتی و دولت ارائه می‎دهد. برای مدل­سازی شرکت‎های دولتی، از الگوی حداکثرسازی درآمد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده شد که هزینه­ی استفاده از خدماتِ دارایی‎های پولی توسط شرکت‎های دولتی، کاملاً متفاوت از فرمول بارنت برای مصرف‎کننده و بنگاه است. برای دولت نیز، باتوجه به ارائه­ی خدمات یکسان دارایی‌های پولی دولت، این دارایی‏ها جانشین کامل یکدیگر هستند و می‎توان از تجمیعِ جمع ساده، برای تجمیع دارایی‌های پولی دولت استفاده کرد. به‌منظور بررسی تجمیع جدید، از داده‏های فصلی سال 1390-1370 جهت برآورد و نیز پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‎کننده در باز­­ی زمانی 1395 -1391 استفادهشد. طبق نتایج این پژوهش، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیش‎بینی بالاتری در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیش‎بینی شاخص قیمت مصرف‎کننده در هر دو سطح M1 و M2 دارد. در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M1 بهتر از جمع ساده عمل می­کند؛ گرچه در سطح M2 با تفاوت بسیار کم در خطای پیش‎بینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان می‎دهد؛ بنابراین، می‏توان ادعا کرد که محاسبه­ی حجم نقدینگی بااستفاده از تجمیع جدید، به­منظور پیش‏بینی روند آتی قیمت‎ها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاست‎های پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.

کلمات کلیدی

تجمیع پولی؛ رویکرد اعداد شاخص؛ شرکت‏های دولتی؛ توانایی پیش‎بینی؛ الگوی فروش بامول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072370,
author = {علیرضا عرفانی and پرویز داودی and صباحی, احمد and فرزانه صادقی},
title = {تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایران},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2018},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5850},
pages = {131--156},
numpages = {25},
keywords = {تجمیع پولی؛ رویکرد اعداد شاخص؛ شرکت‏های دولتی؛ توانایی پیش‎بینی؛ الگوی فروش بامول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایران
%A علیرضا عرفانی
%A پرویز داودی
%A صباحی, احمد
%A فرزانه صادقی
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2018

[Download]